Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Jeremjáš - Naše rodina

Jeremjáš - Naše rodina

Jeremjáš - Jako hlína v ruce hrnčíře

 

 

Ohniskem děje románu Franze Werfela Jeremjáš je Jeruzalém za dnů posledních izraelských králů. Jeremjáš byl povolán za proroka kolem roku 627 a po pádu Jeruzaléma byl spolu se zbytkem národa odvlečen do Egypta, kde byl ukamenován. Werfel se opírá o historické jádro událostí, v detailech však nechává působit svou básnickou fantazii.

 

 

Co se nestalo za Jeremjášova dlouhého putování krajinami, přihodilo se hned prvního dne v Jeruzalémě. Adónaj se zdál uspokojen snahou svého vyvoleného, nasáknout vším skutečným. Avšak to, co se stalo, stalo se pro čekajícího nečekaným způsobem. K podstatě Adónajově náleželo, že se nikdy neopakoval. Jeremjáš se nastěhoval do malé komůrky nad jedním hrnčířstvím v dolním městě, kde bylo plno schodů, ve čtvrti řemeslníků. Protože formování z hlíny nebylo žádné dunivé ani klepavé, nýbrž docela němé řemeslo, doufal, že bude mít ve své komůrce nerušený klid. Avšak už první den neměl stání ve své samotě a hnalo ho to dolů do dílny hrnčířovy.

Byla to zvláštní pastva pro oči, neznámá jeho duši, jež ho držela na místě a nutila ho, aby se horoucně ponořil do pozorování díla hrnčířova. Viděl s téměř tělesnou rozkoší, jak se ty beztvaré hroudy hlíny na rychle se otáčejících kruzích řemeslníka a jeho tovaryšů proměňují nejprve v koule, potom ve vejčité výtvory, jak se začíná napřimovat štíhlý krk budoucí nádoby, jak vystupuje ladný tvar zaoblení a jak se vyklene okraj, podoben kalichu květů. Nakonec přejela ještě ruka mistrova písátkem po svém výtvoru a vyryla do něj květinové pásky a jiné ozdobné linie. Hotové džbány, mísy a jiné nádoby byly vyrovnány nad ohněm, aby ztvrdly.

A Jeremjáš zpozoroval, že se hrnčíři jedna nádoba nepovedla. Zdálo se, že se už i ta hrouda hlíny vzpurně brání formujícímu pohybu kruhu. Už ani koule nebyla žádnou pravou koulí, zaoblení se šeredně svezlo k jedné straně, okraj byl nerovnoměrný. Celý džbán současně protáhl vzpurnou a křivou tlamu. Tu se hrnčíř rozzlobil, zastavil kruh a zhnětl tu nepodařenou nádobu opět v to, čím byla, v beztvarý jíl.

V tomto okamžiku promluvil Adónaj znovu k Jeremjášovi, poprvé v noci pesach. Už nemluvil oním dvojitě znějícím hlasem, temně oblým a jasným, neboť nyní už dovedl svého vyvoleného tak daleko, že ho Jeremjáš mohl slyšet i bez znějícího šepotu. Ani mu už nepředvedl žádné zvláštní vidění. Všechno, co se událo a co bylo až do hloubi spatřeno, hodilo se za vidění, ba bylo již viděním. Jen oči a uši musil Pán otevřít. To Slovo však, pro něž se teď stal Jeremjáš nádobou, znělo takto: „Což to nemohu s vámi učinit tak jako tento hrnčíř, vy z domu Izraele? Jako hlína v ruce hrnčířově jste v ruce mé..."

Jeremjáš tušil, že Pán naznačil tímto podobenstvím konečný cíl svého hněvného záměru. Snad hnětla již jeho ruka hlínu pro nové stvoření. Avšak lhůta vyčkávání ještě nebyla odvolána. Současně s tímto osvícením se však událo něco jiného. Jeremjáš cítil v sobě jakési upomínání a naléhání a bušení, neukojitelný neklid. Každým okamžikem to nabývalo síly. Příkaz Pána, první po onom: Opásej bedra svá a jdi. Ať strach a odpor mučily sebevíc, proti tomuto vzmáhajícímu se příkazu nebylo námitek ani odkladu. Čím mocněji se Jeremjáš vzpíral, tím netrpělivějším se stával ten vnitřní šepot, jenž se málem už opět zachvíval ve vnějším prostoru a stal se Slovem: „Jdi a zvěstuj veřejně obyvatelům Jeruzaléma, co ti vnuknu!"

 

Franz Werfel (1890), pražský německy píšící spisovatel, dramatik a publicista, přítel Franze Kafky. Začal studovat na univerzitě v Praze práva a filozofii, pak pobýval v Hamburku a v Lipsku. Ve dvacátých letech 20. stol. hodně cestoval po Itálii, Egyptě a Palestině. Z obavy před fašismem (měl židovský původ) unikl do Francie, později až do Kalifornie v USA, kde v roce 1945 zemřel. Kromě románu Píseň o Bernadettě z roku 1941 napsal slavnou knihu o genocidě Arménů Turky Čtyřicet dnů a stěžejní román Jeremjáš - Slyšte hlas.

 

časopis Naše rodina, č. 31, stránku připravila Jana Šilhavá

 

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook