Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Justin Mučedník a jeho Bible  »  Justin Mučedník a jeho Bible - Vinlit _ 10. 6. 2019

Justin Mučedník a jeho Bible - Vinlit _ 10. 6. 2019

http://vinlit.sk/justin-mucednik-a-jeho-bible-radka-fialova/

Justin Mučedník a jeho Bible – Radka Fialová

Justin Mučedník a jeho Bible – Radka Fialová
Justin Mučedník a jeho Bible – Radka Fialová, Vyšehrad 2019

Autorka odbornej knihy Justin Mučedník a jeho Bible Radka Fialová privádza čitateľa svojou analýzou do problematiky textov z 2. storočia po Kristovi. Zaoberá sa ranokresťanskou tvorbou so zameraním na kultúrny a politický svet. Na konkrétne preštudovanie textov si vybrala postavu Justina (v slovenčine sa používa meno Justín) – apolegétu, filozofa a mučeníka, v cirkvi uznávaného aj ako patróna filozofov. Na jeho dvoch čiastočne zachovaných textoch Dialóg so Židom Tryfónom a Apologia – zameriavajúc sa na lexikálny i gramatický význam – demonštruje spojenie s Novým a Starým zákonom.

Autorka svoju knihu rozdelila na niekoľko kapitol a viacero podkapitol. Najprv poukázala aspoň na malé množstvo informácií o samotnom živote Justína. Čitateľa zaviedla aj do užšieho kontextu kresťanskej literatúry v 2. storočí, odôvodnila činnosť apolegétov a poukázala na niekoľko mien, s ktorých nositeľmi sa viedli spory. Najdôležitejšou a nosnou časťou knihy bola jej samotná interpretácia tvorby Justína.

I keď sa na prvý pohľad môže zdať, že čítanie analýzy starých textov je nudné, opak je pravdou. Treba podotknúť, že autorka sa vo svojom profesijnom/študijnom živote zaoberá práve dialógom medzi judaizmom, kresťanstvom a klasickou literatúrou a taktiež literatúrou 2. storočia. Keď som túto knihu čítala, tak som z nej mala pocit, že je to práca, nad ktorou sa sedelo naozaj dlho, ktorá je nasýtená množstvom informácií, ku ktorým sa hocikto nedostane. Spôsob podávania týchto poznatkov nie je primárne určený len istej skupine, ale je jazykovo prispôsobený tak, aby mohol nadchnúť i bežného laika.

Kniha Justin Mučedník a jeho Bible vám priblíži tvorbu a odkazy, z ktorých autor kresťanského textu čerpal. Autorka sleduje spôsob zapisovania odkazov, ako aj stavbu viet či doslovné/parafrázované prevzatia častí z Nového alebo Starého zákona. To ju privádza k tomu, že samotné zdroje musí porovnávať a nájsť metodologickú následnosť v Justínovom zaznamenávaní. Recipient tak nesleduje už len samotný text Justína, ale i jednotlivé časti, ktoré boli preňho inšpiráciou a poslúžili na obhajobu viery.

Radka Fialová sa však zaujíma o jednu konkrétnu časť z dokumentu Dialóg so Židom Tryfónom. Tú ponúka svojim čitateľom preloženú, aby i oni mali možnosť nazrieť na interpretáciu Justína k Žalmu 21, ktorý nesie názov aj Veľkopiatočná vízia. Na základe tohto žalmu sa čitateľom prakticky ukazuje literárna činnosť filozofa Justína, ktorá bola predtým teoreticky zanalyzovaná autorkou. Ide už len o samotné zavŕšenie práce na tejto publikácii (ktorá slúži ako dodatok).

Ako som už vyššie písala, čítanie tejto knihy nenudí. Ponúka zaujímavú recepciu kresťanskej literatúry v 2. storočí, na ktorú hľadí s vedeckým zameraním rovnako ako aj s túžbou po poznaní osobnosti Justína, jej autora. Text je písaný jasne a poporiadku, ktorý si nastolila autorka. Ponúka najprv teoretické poznatky a následne ukazuje ich pretavenie v samotnej pôvodnej práci. Čitateľ tak hľadí na prácu, ktorá zohľadňuje lexikálne, gramatické, ako aj etymologické bádanie v starom texte. Svoj prínos ponúka na poli náboženskom, literárnom i historickom. Publikácia môže zaujať každého, kto sa zaujíma o ranokresťanskú literatúru, prácu s pôvodnými textami či analýzu a interpretáciu menej známych diel.


Autor: Slávka Kodadová

 Zpět na knížku "Justin Mučedník a jeho Bible".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook