Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Kardinál Tomášek  »  Kardinál Tomášek/ Generál bez vojska...? - Text na záložce

Kardinál Tomášek/ Generál bez vojska...? - Text na záložce

Kardinál František Tomášek se stal v posledních letech komunistického režimu jedním z jeho nejpřednějších kritiků. Získal si tím jak obdiv naší veřejnosti, tak úctu v zahraničí. Přestože byl komunistickými funkcionáři nazýván „Generálem bez vojska“, těšil se naopak všeobecné oblibě a úctě nejen věřících. Naše publikace se snaží postihnout složitou cestu, po které k tomuto výjimečnému postavení historického významu dospěl. Nečiní tak metodou odborné studie, pro niž se dosud nedostává potřebného odstupu ani řady nutných pramenů, ale zveřejněním vzpomínek jednak samotného pana kardinála, jednak jeho spolupracovníků a lidí z jeho okolí. Tak tu nacházíme vyprávění filosofa Jana Sokola, teologa Tomáše Halíka, publicistů Bohumila Svobody a Václava Vaško, ale též proslulého vrátného v Arcibiskupském paláci Josefa Bláhy, lékaře Pavla Bambase a mnoha dalších.

V chronologickém pořádku nám podávají obraz růstu osobnosti Františka Tomáška, který se podivuhodně nezastavil ani v době jeho stáří, kořenů, z nichž čerpala jeho zbožnost, vlivů, které na něho působily. Ze všech příspěvků jasně vystupuje Tomáškova laskavost vůči okolí i tvrdošíjnost, s níž dokázal hájit své přesvědčení. Na pozadí těchto textů, zvláště těch, jež zachycují dobu jeho působení na pražském stolci, však zároveň rozpoznáváme bezpečně rysy doby, v níž bylo kardinálu Tomáškovi dáno plnit jeho velký a zároveň těžký úkol. Setkáváme se tu s pracovníky úředních orgánů určených pro likvidaci církve, s činností předáků Pacem in terris či všudypřítomných členů tajné policie, ale také s předními disidenty a statečnými bojovníky proti totalitnímu zřízení. Seznamujeme se s důvody kardinálových postojů k různým vážným problémům doby předlistopadové i polistopadové, s jeho vztahy k význačným představitelům církevním i politickým, s jeho podílem na řadě závažných událostí jak náboženských (např. II. vatikánském koncilu), tak společenských. Kniha, jež vychází v druhém vydání, rozšířeném o další dosud nepublikované příspěvky,

svým významem přesahuje okruh vnitrocírkevního dění.Zpět na knížku "Kardinál Tomášek".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook