Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Karel IV. Jeho duchovní tvář - Recenze Webmagazín Rozhledna

Karel IV. Jeho duchovní tvář - Recenze Webmagazín Rozhledna

Každý se nechá ovlivnit. Záleží na tom, jak!

18.08.2007   Jindřiška Kodíčková, Rozhledna, www.webmagazin.cz   Knihy   Zobraz článek ve formě vhodné pro tisk větší normál

Ať už se člověk rodí jako tabula rasa, nebo má v sobě určující genetické vklady předků, výchova, vzdělání a příklad má obrovský vliv na rozvoj osobnosti.

A to se týká i tak velikých lidí, jako otce vlasti, římského císaře Karla IV. Po stopách jeho duchovní tváře se vydal pracovitý a široce erudovaný historik Zdeněk Kalista, jenž svou práci psal již k 600. výročí založení Univerzity, to znamená v období po druhé světové válce. Po mnoha peripetiích mohlo dílo vyjít až v letošním roce. Zachovalo si v sobě reflexi doby vzniku, kdy společensko – politická situace směřovala k tragedii a dnes, v době podobné, kdy morálka politiků (a nejen jich) se ubírá značně odlišným směrem, kdy etické hodnoty dramaticky úpí pošlapány a upadající, může postava Karla IV. sloužit za vzor.

Karel IV. vždy vystupuje z oparu dějin jako muž opěvovaný, ctný a bezchybný. I když soudný člověk takto zkratkovitě jednoznačně uvažovat nemůže, přece jen v zásadních postojích císař prokázal nekomplikované, transparentní, čestné jednání, za kterým dokázal stát. Zároveň byl tvůrcem politiky, etických a společenských norem, které ovlivnily dějiny neopominutelným způsobem.

Kalista se snaží ukázat, z čeho se vytvářel životní názor monarchy, co, kdo a čím ho ovlivnil. V knize čerpal z vlastních prací Karlových, jež jsou písemným potvrzením jeho vývoje. Zároveň je porovnával s díly jeho současníků, jejich glos a poznámek a v neposlední řadě studoval díla těch, na která slova i činy Karla odkazují. Výsledný materiál, získaný z pramenů, shrnul v jakousi syntézu doby, z níž vyrůstá celistvý duchový obraz panovníka, podpořený jeho životními osudy, a postupně se měnící a rozvíjející. Pro zvýraznění ho porovnává s myšlenkami dalších osobností, o kterých se domnívá, že Karla zásadním způsobem formovaly – nejen tak, že by je pouze následoval, ale i v odklonu od nich. A právě díky tomuto srovnání vychází Karel jako svébytná duchovní osobnost, jež dokázala čerpat z jejich myšlenek i zkušeností a přetavovat je na základě svého vzdělání, prožitků v jedinečný a neopakovatelný model, jenž se zrcadlil v jeho postojích a způsobu vlády.

Vlivy přemyslovského, posléze francouzského dvora poprvé formovaly ještě dětskou, ale hloubavou mysl budoucího krále. Nabyté vzdělání, jehož si velice cenil, mu umožnilo „rozmlouvat“ s díly sv. Augustina, sv. Tomáše Akvinského, Danteho či revolučního Marsília z Padovy nebo se současníky s humanistickými názory.... Broušením kontrastů vznikl „náš Karel IV.“ se specifickými postoji k lidské společnosti, k původu panovnické moci z boží milosti, k papežské autoritě, k problematice státu a církve, k sociálnímu jednání ... Musel obratně lavírovat mezi tím, co považoval za správné a tím, jak ho tlačila tehdejší společnost. Výsledkem bylo více jak čtyřicet let na trůnu, kde konal takovým způsobem, že si zasloužil ocenění už od svých současníků a jeho inspirativní, v mezích možností i kreativní politika, má ohlas i dnes.

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook