Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Kolaps neznamená konec  »  Kolaps neznamená konec - Text na záložce

Kolaps neznamená konec - Text na záložce

Rozhovor šéfredaktora české edice časopisu National Geographic ­Tomáše Turečka s předním českým archeologem a egyptologem Miroslavem Bártou je věnován otázkám, jež v dnešní společnosti rezonují s neobyčejnou silou. Jedná se o problematiku kolapsu (a případné regenerace) komplexních společností, což je téma, o němž ví profesor Bárta skutečně hodně a navíc o něm dokáže zasvěceně a poutavě vyprávět.

V obsáhlém rozhovoru s Tomášem Turečkem se Miroslav Bárta snaží najít odpověď na otázku, zda současný svět nečeká v dohledné době podobný osud, jaký potkal starověký Egypt a další dávné civilizace, tj. rozpad státních struktur, s tím související chaos a naprostá nejistota ohledně budoucnosti. Bártovo přesvědčení, že se dnešní svět nachází (v historii nikoli poprvé) v „bodě nula“, v jakémsi zlomovém okamžiku, je podloženo výsledky dlouhodobého výzkumu, ať už v samotném Egyptě, nebo při bádání o teorii přerušovaných rovnováh, jíž se v poslední době také věnuje. Studium civilizací a kolapsů v obecné rovině je ostatně pro egyptologa Bártu přirozenou součástí jeho práce, archeologie totiž, nejen podle něj, „studuje minulé, aby pochopila současné a pokusila se nastínit budoucí...“ Inteligentní čtenář musí ocenit především Bártovu schopnost nalézt a pojmenovat podobnosti ve vývoji starověkých civilizací s vyspělými civilizacemi dneška, precizně je analyzovat a klást si znepokojivé otázky, jež se bytostně týkají nás všech.

Není však třeba propadat pesimismu. Profesor Bárta je ve svých analýzách a předpovědích vlastně poměrně optimistický. „Kolaps,“ říká, „je [nedílnou] součástí vývoje jakékoli civilizace, je to naděje na obnovu a na lepší zítřek, období, ve kterém nefunkční části společnosti zanikají a postupně se rodí nové, lépe adaptované na nové podmínky.“ Zdá se tedy, že se onoho hrůzu nahánějícího slova „kolaps“ opravdu není třeba bát. I proto musím každému, kdo chce porozumět dnešnímu světu ve vší jeho komplexnosti a složitosti a kdo se zamýšlí nad jeho budoucností, rozhovor Tomáše Turečka s Miroslavem Bártou doporučit. Je to v mnoha ohledech ideální „průvodce“ ve složité problematice, jež by neměla ponechat nikoho z nás chladným.

Prof. Martin Kovář, historik moderních dějin

 Zpět na knížku "Kolaps neznamená konec".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook