Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšlení  »  Kosmologický důkaz boží existebce - záložka

Kosmologický důkaz boží existebce - záložka

Autor se v této práci pokouší o formulaci důkazu Boží existence vycházející z empirického světa, tedy tzv. důkazu kosmologického. Tento důkaz není nový, zabývali se jím již antičtí i středověcí myslitelé a v novověku zejména G. W. Leibniz. Kritika kosmologického důkazu z pera D. ­Huma a I. Kanta vedla však k jeho dlouhodobému zpochybnění. Zájem o důkazy Boží existence se vynořuje opět te­prve v rámci současné fáze analytické filo­sofie. Tzv. přírodovědnou verzi tohoto důkazu reprezentuje dnes hlavně oxfordský filosof náboženstvi R. Swinburne. Autor této české práce nejde nicméně v jeho šlépějích, nýbrž pokouší se o formulaci dnes méně zastávané metafyzické verze důkazu. Zvláštností jeho postupu je: 1. že potřebu objektivního důkazu Boží existence ukazuje pomocí analýzy dat lid­skému vědomí imanentních („subjektivních“), 2. že kriticky zkoumá filosofické předpoklady, jež dnes mnohé vedou k odmítavému postoji k tomuto důkazu, a konečně, 3. že k vlastnímu důkazu přistupuje bez předpokladu nějaké modální teorie.Zpět na knížku "Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšlení".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook