Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Legenda aurea  »  Legenda Aurea - Text na záložce

Legenda Aurea - Text na záložce

Zlatá legenda (Legenda aurea) dominikánského mnicha a později osmého janovského arcibiskupa, složená nejspíše koncem padesátých let 13. století, je vyvrcholením více než tisíciletého vývoje latinské legendy, tj. vyprávění o životě a zázračných skutcích svatých. Zastínila všechny ostatní sbírky legend – proto také se nazývá Zlatá – a dodnes se zachovala ve více než v tisíci latinských rukopisech. Autor ji koncipoval jako základní příručku pro kteréhokoli dominikánského kazatele, ať působil kdekoli. Na základě dosavadní legendistické literatury zpracoval a do sledu církevního roku seřadil 176 vyprávění o svátcích Kristových a o svatých, uctívaných v celé katolické Evropě. Jeho dílo bylo nadšeně přijato na universitách, v mnišských řádech i u farářů a po čtyři staletí suverénně vládlo v latinské hagiografii a ovlivnilo nespočet výtvarných a literárních děl. Jednotliví uživatelé připojovali do svodu tohoto legendária další legendy o svatých, uctívaných v jejich působištích; dodnes se jich shledalo na pět tisíc o 1054 svatých. Jakub de Voragine měl vypravěčské nadání. Třebaže chtěl svým dílem přispět především ke spáse věřících, přibližoval jim pravdy víry v poutavých příbězích, z kterých měli potěšení jak duchovní, tak nejprostší laici. Proto hned ve 13. století začala být Zlatá legenda překládána a adaptována do národních jazyků, do některých dokonce několikrát. Jednotlivé příběhy z ní pronikaly do lidových vyprávění a jsou obsaženy i v pohádkách.

Česky byla zpracována r. 1357 neznámým českým dominikánem, působícím na Pražském hradě, který byl ve styku s králem Karlem IV. i s jeho kancléřem Janem ze Středy. Z Jakubova souboru vynechal články, jež nepokládal za nezbytné, a přidal články další, potřebné v Čechách, takže jeho Passionál se skládá ze 166 článků. Posílil výpravný charakter Jakubových legend dalšími historkami a při své dokonalé znalosti češtiny a latiny vytvořil vrcholné prozaické dílo, v němž beletrie zvítězila nad teologií. O velké oblibě Passionálu svědčí nejenom množství historek, které z něho pronikly prostřednictvím kazatelů do folklóru, ale i to, že byl r. 1475 přeložen do latiny. Vyšel i dvakrát jako prvotisk; ke druhému si mohli čtenáři pod obojí dokoupit kališnický dodatek o Husovi a Jeronýmovi Pražském, což se může zdát kuriózním, ale svědčí to o pokojné koexistenci obou hlavních zemských náboženství.

První novočeský překlad výboru ze Zlaté legendy, vydaný nakladatelstvím Vyšehrad r. 1984, byl neuvěřitelně rychle rozebrán. Byl koncipován tak, aby v něm byly zastoupeny nejrůznější typy Jakubových legend. V témž duchu byl nyní výbor rozšířen, takže zpřístupňuje česky asi třetinu Zlaté legendy. Kromě toho přináší i několik ukázek z legend, které byly k základnímu svodu přidány.

 

Mikuláš

Lucie

Tomáš

Narození Páně

Štěpán

Jan apoštol

a evangelista

Neviňátka

Epifanie

Antonín

Anežka

Hromnice

Blažej

Matěj

Řehoř

Longin

Zvěstování

Panny Marie

Umučení Páně

Ambrož

Jiří

Marek

Petr mučedník

Filip

Nalezení sv. Kříže

Pankrác

Petronella

Vít a Modest

Petr apoštol

Markéta

Apolinář

Kryštof

Sedmispáči

Dominik

Vavřinec

Augustin

Stětí Jana Křtitele

Jiljí

Narození Panny Marie

Povýšení sv. Kříže

Matouš

Michal

Jeroným

František

Dionysius

Všech svatých

Dušičky

Martin

Cecilie

Kliment

Kateřina

Barlaam a Josafat

Barbora

Jan Zlatoústý

Karel Veliký

Brigita

Dorota

Klára

Eliška

Vojtěch

Zikmund

Prokop

Ludmila

VáclavZpět na knížku "Legenda aurea".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook