Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Liturgie a život  »  Liturgie a život - Text na záložce

Liturgie a život - Text na záložce

Co vlastně znamená slovo liturgie?

Jaké místo má liturgie v životě církevní obce? Jakou roli v liturgii hrají laici? Nestojí tradice a obnova proti sobě? Patří do liturgie hra či tanec? Jaká je struktura bohoslužby? Má církev svůj vlastní rok? Kdy se vlastně mají slavit Velikonoce? Patří lidové zvyky

k liturgickému roku? Musíme se řeči

liturgických znamení učit? Proč chybí naší bohoslužbě schopnost oslovit

smysly? Proč se musí znamení měnit? Jsou odpustky ještě dnes aktuální? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá v této knize přední odborník v oboru liturgiky. Druhé, doplněné vydání je rozčleněno do čtyř částí. První z nich je věnována pojmu liturgie, jejímu smyslu a místu v životě církevních obcí. Následuje výklad o struktuře boho-služby a jejích základních částech.

Třetí oddíl pojednává o církevním roku, svátcích a lidových obyčejích. Nově je připojena část čtvrtá, zaměřená na svátosti a jejich symbolickou řeč. Přehledným a zasvěceným způsobem pojednává o křtu, manželství, pomazání nemocných a eucharistii, stranou pozornosti však nezůstává ani liturgická mluva těla či členění a funkce bohoslu-žebného prostoru. Předností knihy K. Richtera je přístupná forma, uvá-dějící zájemce do historického vývoje liturgie i jejího současného stavu v situaci po velké liturgické reformě Druhého vatikánského koncilu.

 Zpět na knížku "Liturgie a život".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook