Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Má to smysl  »  Má to smysl - Recenze z časopisu Živé slovo

Má to smysl - Recenze z časopisu Živé slovo

POKORNÝ, Petr a Petr VAĎURA. Má to smysl. Praha: Vyšehrad, 2012, 328 s. Rozhovory nad Biblí, 5. svazek.

Již po páté nás Petr Vaďura a nakladatelství Vyšehrad pozývají k rozhovorům nad Biblí, které poté, co proletěly na rozhlasových vlnách éterem, neupadly v zapomnění, ale byly zachyceny do knižní podoby a nyní již jen očekávají na své čtenáře. Pátý svazek této již poměrně úspěšné edice věnoval Petr Vaďura výhradně textům novozákonním, o kterých rozmlouval člověkem, který se studiu Nového zákona a otázkám jeho interpretace (biblická hermeneutika) věnuje již přes padesát let, prof. Petrem Pokorným z Evangelické teologické fakulty UK.  

         Kniha je rozdělena do tří částí. Úvodní část, nazvaná knížce na cestu, se vyplatí nepřeskočit, neboť je jakýmsi hermeneutickým úvodem, který čtenáři nastíní, o čem všem řeč nebude a co muselo při rozhovorech zůstat stranou, ale ke studiu Nového zákona jinak patří. 

Druhá a hlavní část obsahuje čtyřicet jedna rozhovorů nad texty z evangelií, Skutků apoštolských, epištol a Zjevení Jana. Zde bych vyzdvihl Vaďurovo umění klást otázky a myslet přitom na své posluchače a potažmo i čtenáře. Oba účastníci rozhovoru nás provedou stěžejními tématy křesťanství, jako je např. víra, láska, naděje a vzkříšení a přiblíží nám několik postav NZ jako např. Jana Křtitele, Mari Magdalskou, Jidáše či apoštola Pavla.

Kdo si po přečtení všech rozhovorů položí otázku, kdo je vlastně Petr Pokorný, může směle vstoupit do závěrečné třetí části knihy nazvané vystižně vzpomínky. Zde je předmětem rozhovorů období Pokorného dětství a dospívání v evangelickém prostředí Brna, následné studium teologie a vojenská služba v 50. letech. Dále pak práce na ekumenickém překladu bible, první zahraniční cesty a pozdější působení na univerzitách v SRN a USA. Zavzpomíná se na období Pražského jara a následné období „normalizace“, dozvíme se leccos o stěžejních badatelských tématech, kterým se Petr Pokorný věnoval a dosud věnuje (gnózi, Markově evangeliu, novozákonní christologii). A řeč přijde i na osobnosti, které jej v jeho životě a práci biblisty ovlivnily, jako např. Jan Milíč Lochman, J. L. Hromádka, ale hlavně Josef Bohumil Souček, předchůdce Pokorného na katedře Nového zákona.

Co říci závěrem? Kniha je rozhovorem dvou zajímavých lidí, které jsem měl tu čest poznat a kterých si velmi vážím, a proto ji doporučuji všem, kdo Bibli nejen čtou, ale rovněž nad ní přemýšlejí.

 

Pavel ŠímaZpět na knížku "Má to smysl".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook