Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Má to smysl  »  Má to smysl - Recenze Český západ, Evangelický týdeník, Advent

Má to smysl - Recenze Český západ, Evangelický týdeník, Advent

Recenze Jiřího Beneše (Český západ, Evangelický týdeník, Advent)

V českých knihkupectvích se objevila nová kniha českého novozákonníka, prof. Petra Pokorného. Je to již pátý svazek oblíbené vyšehradské edice Rozhovory nad Biblí, kterou založil známý rozhlasový redaktor a popularizátor Bible Petr Vaďura. Jde o záznam rozhlasových výkladů 41 novozákonních perikop (vysílány na ČR 3, stanice Vltava – neděle 7,30), které jsou uspořádány podle svého postavení v Novém zákoně. Knize předchází Pokorného úvod o způsobu vykládání Nového zákona. Výklad perikop je doplněn čtyřmi rozhovory, které jsou souhrně nazvány Vzpomínky (vysílány na ČR Plzeň a na TWR). Jde o Pokorného biografii a medailónek Pokorného učitele, prof. J.B.Součka.

Pro Petra Pokorného je charakteristický nadhled, zohledňování širokých souvislostí, bohatý slovník, zřetel na detaily (218), důkladná znalost Nového zákona v jeho řecké podobě a přehled po rozsáhlé odborné literatuře k oboru. Nepřehlédnutelná je jeho profesionální schopnost jednoduše, stručně, srozumitelně, zřetelně a hlavně živě vystihnout základní myšlenku. Petr Pokorný vykládá spontánně a s radostí. Argumentuje věrohodně a s potěšením. Dominantní tón jeho výkladů je ale optimismus, na který upozorňuje název knihy: „Má to smysl“.

Petr Pokorný formuluje pregnantně a s důrazem. Jeho výklad je po všech stránkách vyvážený, s potencí probouzet a podněcovat kritické promýšlení novozákonní zvěsti. Díky tomu, že jsou Pokorného pragmatické výklady oproštěny od metafyzických, nábožensky zatížených a emocionálně nabitých výrazů, mohou velmi dobře posloužit exaktně uvažujícím čtenářům k věrohodné konfrontaci s křesťanskou novozákonní teologií.

Příjemným zjištěním v této knize je fakt, že Pokorný je navzdory nadhledu, z něhož novozákonní zvěst sleduje, zaujatý (zbožný) člověk, který se nijak o své zbožnosti neostýchá mluvit (55. 286). Novozákonní zvěst, kterou vykládá, se jej totiž dotýká, neboli Pokorný se ve víře s vykládanou zvěstí a společenstvím, které ji nese, ztotožňuje.

            Druhým z tvůrců této nové knihy je Petr Vaďura. Ten kladl otázky, natočil odpovědi, připravil je k vysílání a po jejich přepsání ze zvukové podoby je redakčně připravil k tisku.           Vlastní rozhovor pak není literární povahy. Je živý, tj. otázka je jednoznačná a odpověď krátká, srozumitelná, výstižná a přehledná. Otázky odlehčují, člení a tím zpřehledňují text, který tak není zahuštěn, ani přetížen. Čtenář může kdykoli v četbě ustat, promýšlet výklad a pak se pohodlně vrátit. Odpovědi tak získávají dynamiku, jsou dobře sledovatelné a čtivé. Vaďura dobře ví, na co se ptát a jak se ptát. Jeho otázky jsou poučené. Ptá se neotřele a jen na to, co jej skutečně zajímá. Mnohde otázkami předem dobře vystihne problém. Pro čtenáře je pak mnohem snazší odpověď rozkrýt a rozumět ji. V tom mu napomáhá i osobní zaujetí obou tvůrců pořadu předmětem, o němž hovoří, tedy biblickou zvěstí. Oba text oslovuje a oba od něj něco čekají. A navíc oba jej chtějí aktualizovat. Tedy sdílet sílu jeho výpovědi s posluchačem (čtenářem).

            Podněty, jimiž kniha je nabita, jsou zárukou, že se k ní čtenář bude opakovaně vracet. Je použitelná jak pro osobní studium Nového zákona, tak pro biblické hodiny. Mě Pokorného výklady strhly i přesto, že jsem si je četl opakovaně. Děkuji Petru Vaďurovi za úspěšný pokus zpřístupnit široké obci čtenářů inspirativní Pokorného výklady. Slovy však nelze ocenit ani nakladatelství Vyšehrad za knihu, která kultivuje duchovní život dnešních čtenářů, ani Český rozhlas, který na svých frekvencích dává pro tyto výklady již několik let prostor.

                                                                                              Jiří Beneš

doc. Jiří Beneš, teolog, učitel hebrejštiny a Starého zákona na Teologickém semináři Církve adventistů sedmého dne v Sázavě a vedoucí katedry biblistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity KarlovyZpět na knížku "Má to smysl".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook