Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Nevystižitelný Bůh?  »  Michaela Noe Švestková - Communio

Michaela Noe Švestková - Communio

Jiří Beneš: Nevystižitelný Bůh.
Vyšehrad, Praha 2010, vázaná, 288 stran, 288 Kč.
 
            Nakladatelství Vyšehrad uvedlo na počátku adventní doby na trh do knihkupectví již čtvrtý svazek úspěšné edice Rozhovory nad Biblí. Benešovy, stejně jako předtím Hellerovy a Sokolovy výklady byly obsahem posluchačsky oblíbeného rozhlasového pořadu Ranní slovo na stanici Český rozhlas 3 – Vltava a dalších pořadů v Českém rozhlasu Plzeň a Trans World Radiu – Rádiu 7. Popularita těchto knižních výkladů je dána tím, že jsou realizovány formou rozhovoru a jsou krátké, neboli stručné a výstižné. Připravuje je redaktor Petr Vaďura, který se také na vzniku knihy výrazným způsobem podílel. Vaďurovy rozhovory s Benešem byly odvysílány v letech 2004 – 2010.
Kniha Nevystižitelný Bůh obsahuje výklady novozákonních, ale zejména starozákonních textů. Jde většinou o perikopy prvních a druhých liturgických čtení při bohoslužbách. Jejich autor je dr. Jiří Beneš, žák známého českého starozákonníka prof. Jana Hellera. Jiří Beneš absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze a po třinácti letech farářování nastoupil na Husitskou teologickou fakultu UK Praha, kde v současnosti vede katedru biblistiky. Učí hebrejštinu a věnuje se výkladu Starého zákona. To je znát i na výkladu novozákonních textů, které starozákonník Jiří Beneš obohacuje novými motivy, obvykle v křesťanském prostředí příliš nezdůrazňovanými. Čtenář si toho všimne při výkladu smlouvy v epištole Židům a pojmu zákon v perikopě Matoušova Kázání na hoře. Christocentrický základ Benešových výkladů je zase dobře vidět na výkladu dvou christologických hymnů: v první kapitole epištoly Kolosským a Efezským. Ač jde o rozsáhlé a pojmy nabité texty, Beneš se pokouší postihnout jejich strukturu a základní výpověď, aby přiblížil zápas rané církve o co nejpřiměřenější vyznání její víry v prostředí, kam vstoupila. Výklad osobního vyznání svatého apoštola Pavla v epištole Galatským (Ga 2,19-20 – kapitola „Ospravedlnění“) obsahuje velmi silné vykladačovo zaujetí Pavlovými slovy. Mám za to, že slovy „s Kristem jsem ukřižován. Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus“, mluví svatý Pavel Jiřímu Benešovi z duše.
            Výkladů starozákonních perikop je v knize Nevystižitelný Bůh nepoměrně více. Jsou fundované a výstižné. Některé vykládané texty jsou rozsáhlejší, jiné kratší. Nejrozsáhlejší je výklad knihy Jóbovy. Jiří Beneš ji nevykládá samozřejmě celou, ale jen některé části a vždy, jak je to patrné na všech jeho výkladech, z původního hebrejského textu. Přináší tak čtenářům mnohdy nečekané výpovědi a překvapující zjištění, nad nimiž se čtenář musí zastavit a často se k nim ještě vracet a přemýšlet o nich. Myslí, že to je záměrem Benešových výkladů. Přestože Jiří Beneš vykládá dlouhé pasáže, jeho výklady nejsou nudné. Ať se věnuje Jóbovi, Jonášovi, Samuelovi nebo Žalmům, jeho výklady jsou čtivé a svěží.
            V kratších výkladech se může Jiří Beneš více věnovat jednotlivým pojmům a uvádět tak českého čtenáře do zákonitostí hebrejské řeči, neboli jít více do hloubky textu. Některé vykládané pasáže již čtenáři možná znají z dřívějších Benešových knih: Desatero z knihy „Desítka“, Jonáše z knihy „Dvanáctka“, Izajášovy texty z knihy „Ozvěny Izajášova volání“ a Ž 126 z „Poutních písní“, které vykládal společně s prof. Hellerem. Vykládané perikopy z Páté knihy Mojžíšovy jsou většinou vyznavačské texty. Jiří Beneš v nich upozorňuje na nové důrazy, které činí četbu Starého zákona mnohem zajímavější.
            Ti čtenáři, kteří vykládané texty znají z poslechu rozhlasu, budou překvapeni jejich knižní podobou, která se od té zvukové poněkud liší. Není to ovšem na škodu věci. Výklady jsou podrobnější, mnohde přesnější a myslím že také svižnější, což je nepochybně také zásluhou velmi dobře volených otázek redaktora Petra Vaďury. Z nich je znát, že je s Jiřím Benešem jakoby na stejné vlně. Oba účastníci rozhovoru se nehádají, neskřípe to mezi nimi, redaktor svého hosta nikam netlačí a Jiří Beneš redaktora neopravuje, jak to známe z mnohých politických rozhovorů. Myslím, že se čtenáři budou k výkladům rádi vracet a čerpat z nich posilu, či lépe inspiraci k četbě Bible. Ocenila bych, kdyby se v knize objevil rejstřík vykládaných míst, nebo alespoň doplnění vykládaných textů v závorce u obsahu, abychom se mohli snadněji k některým biblickým textům vracet. Přesto ale velmi ráda nakladatelství Vyšehrad děkuji za tento jejich letošní adventní (vánoční) dárek. Přeji knize svého učitele, aby oslovila své čtenáře tak, jak mě oslovily rozhlasové výklady, které mám stažené a ráda se k nim vracím. S knihou se lze seznámit na www.ivysehrad.cz. Objednat si ji lze na: distribuce@ivysehrad.cz, ale ke koupi je v běžné síti knihkupectví.
                                                                                              Michaela Švestková
                                                                                  studentka 3. ročníku HTF UK Praha
 


Zpět na knížku "Nevystižitelný Bůh?".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook