Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Mikuláš Kusánský - Text na záložce

Mikuláš Kusánský - Text na záložce

Renesanční přírodovědec, matematik, politolog, náboženský myslitel a filosof, kardinál Mikuláš Kusánský, patří k předním osobnostem evropských duchovních dějin. Svou metodou „učené nevědomosti“, kterou navazuje na Mistra Eckharta a Dionysia Areopagitu, usiluje překonat omezení racionálního myšlení a dospívá tak k slavné myšlence splývání protikladů v Bohu. Svým užíváním prostředků matematiky, které současně rozvíjí směrem k jejich praktické aplikaci ve vědách, připravuje již cestu novověké matematizaci přírody. Předtuchou nové epochy je proslulá Mikulášova idea Země jako pohybující se hvězdy a světa, jehož středem není žádný fyzický objekt, nýbrž Bůh – metafyzický střed a obvod veškerenstva.

V tomto roce uplyne 600 let od narození kardinála Mikuláše Kusánského. K oslavě výročí tohoto „prvního filosofa renesance“ chce přispět i tato kniha. Reedice antologie, přeložené Janem Patočkou a Janem Sokolem před 25 lety, byla rozšířena o překlad prvního Kusánova kázání od Karla Flosse a především o novou studii Pavla Flosse. Ta je koncipována nejen jako úvod k četbě Mikulášova díla, ale zohledňuje též výsledky nejnovějšího bádání v této oblasti.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook