Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Mlčení 2. vyd.  »  Mlčení - Týdeník Rozhlas_27.2.2017

Mlčení - Týdeník Rozhlas_27.2.2017

Pane, proč jsi mě stvořil slabým?

27.2.2017    Týdeník Rozhlas    str. 19    Kultura

    Jan Jaroš       

Na sklonku 16. století, kdy se Japonsko začalo uzavírat před vnějším světem, tam bylo mimo zákon postaveno i křesťanství - kněží byli kruté pronásledováni, mučeni, popravováni. Na rozdíl od neméně hrůzných čarodějnických procesů v Evropě, kdy obžalovaní se měli přiznat ke skutkům často i smyšleným, v Japonsku se po nich naopak chtělo, aby se zřekli své víry, aby ji doslova pošlapali.

 

Jenže když japonská „inkvizice" zjistila, že křesťanští misionáři vzdorují utrpení, uplatnila ještě účinnější zbraň, kterou se dotkla jejich svědomí - nutila kněze přihlížet, jak kvůli nim hynou a budou hynout lidé, jimž zprostředkovali poznání „jediné pravé víry", která v Japonsku - přirovnaném k bažině - neměla nikdy vzklíčit.

            Právě tomuto tématu věnoval už před půlstoletím svůj mezinárodně asi nejslavnější román japonský spisovatel Súsaku Endó a (snad) inspirován tehdejšími Bergmanovými filmy, také jej vystavěl na zjištění, že Bůh snad oněměl, když se jej lidé v nejkritičtějším období svého života marně dovolávali - proto zvolil název Mlčení. A jen se můžeme domýšlet, zda Kristus trpěl spolu s nimi, jak se díky zpola halucinačnímu zážitku domnívá protagonista příběhu, portugalský misionář Rodrigues. Se svým spolubratrem připlul k japonským břehům, aby vypátrali, co se stalo s jejich starším kolegou, jenž se měl zříci křesťanské víry. Netrvá dlouho a rovněž Rodrigues je polapen...

 

PRAVDA NENÍ JEDNA

 

Mlčení se dočkalo dvou filmových adaptací: první vznikla v Japonsku již počátkem sedmdesátých let (a u nás se uváděla přejmenována na Ticho), druhou nyní přichystal americký režisér Martin Scorsese, kdysi proslavený třeba apokryfním Posledním pokušením Krista. Český distributor se vrátil k původnímu titulu. Scorsese se rozhodl být předloze co nejvěrnější - jenže vzešly mu z toho jedině pietně doslovné ilustrace, zbavené jakékoli šťavnatosti. Zabředl do zdlouhavých, tezovitých rozprav, byť někdy překvapivě aktuálních - třeba o tom, zda existuje celosvětově uznatelná pravda nebo zda každá civilizace hájí a prosazuje jen tu svou.

            Tam, kde Endó použil deníkové záznamy, úryvky z dopisů či výňatky z úředních hlášení, film volí doprovodný komentář. Zatímco spisovatel pojednával o svém hrdinovi jakoby zvenčí, když komentoval jeho rozpoložení a duševní dilemata, Scorsese užitím téhož učinil z něho vlastně vypravěče, jehož očima je celý příběh nahlížen. Ani Andrew Garfield v hlavní úloze to nebyl schopen přiměřeně zvládnout, sklouzává k pouhé póze. Naopak věrohodněji, až s protokolárním odstupem jsou zpodobněni japonští vyšetřovatelé, u nichž nenalezneme ani stín karikatury či démonizace: vše, co konají, dělají s rozmyslem, s vnější zdvořilostí, jakoby bez osobní zášti.

 

CO SKRÝVÁ RUBÁŠ

 

Možná toto Mlčení, na vnímání jistě náročné pro svou vypravěčskou jednotvárnost a statičnost, přejdou mlčením i diváci, neboť sotva naleznou dramaticky odtažitější počin, jakkoli se pyšnící dovětkem umělecký. Těžko také odhadovat, zda ocení nápadný detail, uplatněný v závěru vyprávění, kdy kamera umožní, abychom nahlédli pod Rodriguesův pohřební rubáš, kde se skrývá neumělý křížek. Na rozdíl od skeptického Endóa Scorsese naznačuje, že ve svém nitru se misionář víry nikdy nezřekl. Každopádně film také zkoumá, zda pod vnější rezignací a „dobrovolným" podřízením se mučitelům může žhnout uhlík původní víry, zvláště když Rodrigues dokáže opakovaně odpouštět dolézavému Jidáši mezi japonskými křesťany, jenž jej zradil. Jenže i sebezpytně omluvný nářek tohoto ubožáka má svou váhu: „Pane, proč jsi mě stvořil slabým, když ode mne očekáváš hrdinské činy?"

 

O autorovi| Jan Jaroš, filmový publicista

Foto autor| Foto Bioscop

Foto autor| Foto Bioscop

Foto popis| Mlčel Bůh při pronásledování křesťanů v Japonsku?

Foto popis| V hlavní roli Rodriguese uvidíme Andrewa Garfielda

 

 
 

 Zpět na knížku "Mlčení 2. vyd.".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook