Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Muži a ženy středověku  »  Muži a ženy středověku - http://www.stavitele-katedral.cz

Muži a ženy středověku - http://www.stavitele-katedral.cz

 
 

Praha: Muži a ženy středověku - kolektivní práce pod vedením francouzského historika Jacquese Le Goffa vychází česky

Známý francouzský medievalista Jacques Le Goff (ročník 1924) je i ve svém pokročilém věku stále plodným a podnětným autorem, jehož práce se vždy setkávají s nebývalým ohlasem. Každý rok vychází minimálně jedna kniha, jejímž je autorem, nebo alespoň hlavním editorem.

Jako zatím poslední vyšla v roce 2012 ve Francii kolektivní publikace nazvaná "Hommes et Femmes du Moyen-Âge" a Jacques Le Goff byl jejím hlavním editorem. Neuběhl ani rok a kniha se dočkala překladu do češtiny a pod názvem „Muži a ženy středověku" pak i vydání v nakladatelství Vyšehrad.

Právě nakladatelství Vyšehrad vydalo u nás zatím nejvíce Le Goffových knih. Z jeho samostatných prací především světově proslulé „Zrození očistce" (2003), ale také další díla: „Svatý František z Assisi" (2004), „Kultura středověké Evropy" (2005), „Tělo ve středověké kultuře" (2006) a knihu rozhovorů „Hledání středověku" (2005). Z kolektivních publikací vyšly „Středověký člověk a jeho svět" (2003) a „Encyklopedie středověku" (2. vydání 2008).

Jacques Le Goff společně s dvaačtyřiceti předními historiky středověku z několika zemí (nejvíce je jich samozřejmě z Francie) připravil reprezentativní sbírku portrétů významných mužů a žen tohoto období. Mezi autory najdeme výraznou českou stopu. Několik portrétů osobností nejen českého, ale evropského středověku napsal náš přední medievista a Le Goffův žák Martin Nejedlý. Určitě čtenáře ale překvapí, že jako Čech není autorem např. portrétu římského císaře a českého krále Karla IV.

Hlavním autorem celé koncepce je bez pochyby samotný Jacques Le Goff. Odpoutal se od své myšlenky „dlouhého středověku" a soustředil se na období od 4. do konce 15. století. Měl také zásadní vliv na výběr jednotlivých osobností, jež byly nakonec do knihy zahrnuty.

Le Goff se obrací popularizující formou především na širokou veřejnost, které chce přiblížit středověké osonosti. Takže hlavním záměrem je oslovit ty, kteří se takto s kulturou středověku setkávají téměř poprvé. Tomu je podřízena formy, výběr postav i zpracování textů.V publikaci třeba nejsou téměř vůbec zastoupeni muslimové a židé, i když ve středověku nehráli jen vedlejší roli. Le Goff chtěl ale představit především významné muže a ženy křesťanského středověku. Také portrétů literátů a výtvarných umělců není mnoho.

Celá kniha je rozdělena do celkem pěti oddílů, které představují téměř sto dvacet osobností (z toho 21 žen). První čtyři jsou řazeny chronologicky, poslední pátý je pak věnován imaginárním postavám středověku, které významně ovlivnily nejen středověkou imaginaci, ale i myšlení lidí.

První část nazvaná „Od christianizace ke Karlu Velikému" je vymezena roky 325-814. Jak naznačuje název, začíná pokřesťanšťováním, jež započal císař Konstantin Veliký a končí císařem Karlem Velikým, za jehož vlády christianizace v západní Evropě vrcholí. Konstantina Velikého v portrétech nenajdeme, protože ten je ještě postavou starověku. A tak úplně první text patří sv. Martinu z Tours.

Druhý oddíl představuje osobnosti od roku 814 do roku 1000. V této části najdeme „pouze" sedm portrétů, ale hned dva jsou věnovány osobnostem českého raného středověku, sv. Václavu a sv. Vojtěchovi.

V následující, třetí části jsou přiblíženy významné osobnosti vrcholného středověku (1000-1300). Tato část je pochopitelně nejrozsáhlejší. Vedle portrétů vybraných panovníků (kupř. Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II., Svatý Ludvík) a panovnic (Aliénor Akvitánská) jsou v ní představeni světci i světice (sv. František z Assisi a sv. Klára, sv. Alžběta Uherská), ale také vlivní duchovní, myslitelé, inkvizitoři a někteří významní umělci (Giotto di Bondone, Dante Alighieri).

Předposlední část - „Krize a změny" -  je věnována významným mužům a ženám období 1300-1500. Podle výběru osobností je jasně patrné, že se jedná o období plné změn. Vedle sebe tak „stojí" panovníci, „kacíři", umělci i mořeplavci - objevitelé. Z velkých postav českého středověku pronikli do této vybrané společnosti Karel IV. a také Jan Hus.

Jak už bylo výše uvedeno, poslední část je věnována imaginárním postavám středověku. Autorem převážné většiny portrétů je samotný Jacques Le Goff. Postupně tak představuje např. krále Artuše, bájného kněze Jana, papežku Janu nebo Meluzínu. Do oddílu zahrnul ale také Pannu Marii, o níž kdysi napsal, že se ve 13. století stala čtvrtou postavou svaté Trojice, a Satana. Nejvíce pak asi překvapí text o lišáku Renartovi, jenž je jedním z nejoriginálnějších výtvorů středověku.

Za texty následují přílohy: několik map, chronologický přehled nejdůležitějších událostí a výběrová bibliografie k jednotlivým postavám středověku.

Důležitou součástí zajímavých textů je jejich obrazový doprovod, který se stává, dá se říci, reprezentativní galerií předních postav středověku. Ne ale každá osobnost má svou reprodukci. Jsou mezi nimi totiž takové, jejichž dobové, resp. středověké vyobrazení neexistovalo, nebo se nedochovalo.

Pěkná, reprezentativní publikace „Muži a ženy středověku" je inspirativním čtením. Vedle osobností u nás dobře známých jsou představeny i postavy méně známé či dokonce neznámé.  Prostřednictvím některých z nich se pak čtenáři otevírá nový pohled nejen na život, ale především myšlení ve středověku. I když jsou některé portréty stručnější a zájemce o danou osobnost může být „zklamán", jedná se o knihu, která by neměla chybět v knihovně žádného „milovníka" středověku.

 

Marek Zágora, http://www.stavitele-katedral.cz/praha-muzi-a-zeny-stredoveku-kolektivni-prace-pod-vedenim-francouzskeho-historika-jacquese-le-goffa-vychazi-cesky/

 Zpět na knížku "Muži a ženy středověku".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook