Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Muži a ženy středověku  »  Muži a ženy středověku - Knižní novinky, Milan Šilhan

Muži a ženy středověku - Knižní novinky, Milan Šilhan

Muži a ženy středověku

Nestor světové medievistiky, francouzský historik Jacques Le Goff (1924) je českým čtenářům dobře znám, neboť všechna jeho hlavní díla už u nás vyšla: Kultura středověké Evropy, Středověká imaginace, Zrození očistce, Intelektuálové ve středověku, Za jiný středověk, Svatý Ludvík, Encyklopedie středověku a řada dalších. Nejnovější kniha, jejímž je Jacques Le Goff hlavním editorem, má název Muži a ženy středověku a vydalo ji, tak jako některé jiné autorovy práce, nakladatelství Vyšehrad (přeložili Lada Bosáková, Věra Dvořáková, Jitka Matějů a Bořek Neškudla). V úvodu Le Goff píše: „V naší knize předkládáme zdánlivě zastaralou koncepci dějin, která se opírá výhradně o velké osobnosti. Od poloviny 20. století, kdy vzniklo hnutí Annales, se totiž hlavní smysl dějin hledá v rámci společenských celků a společenských vrstev. Historikové, kteří pojali myšlenku napsat tuto knihu, jsou však toho názoru, že slavní mužové a slavné ženy mohou být velice výmluvnými příklady společnosti a doby, v níž žili. Osobnosti, které jsme k tomu účelu do našeho kolektivního díla zahrnuli, mají tedy napomoci porozumět době, v níž žily, a současně zde vystupují jako hrdinové historické paměti.“

Ostatně sám Jacques Le Goff psal i o středověkých velikánech, např. v knihách Svatý Ludvík nebo Svatý František z Assisi. V úvodu knihy Muži a ženy středověku je také zajímavá myšlenka o periodizaci dějin, o tom, že pro Le Goffa „hlavní charakteristické rysy středověku přetrvávají až do 18. století, do doby, kdy dochází ke dvěma událostem klíčového významu, z nichž se teprve zrodí moderní doba v pravém slova smyslu“. Le Goff má na mysli vznik průmyslové výroby v Anglii a pak i v Evropě a Francouzskou revoluci. A připomíná také svoji celoživotní (a snad úspěšnou) snahu změnit negativní obraz středověku jako temné epochy dějin; Le Goff věří, že „středověk byl dlouhým obdobím plným tvořivé síly a pohybu“. Muži a ženy středověku zahrnují období od roku 325 do roku 1500 a obsahují portréty více než stovky významných osobností, ale také imaginárních postav středověku. Stručné kapitoly načrtnou to podstatné a zajímavé o mužích a ženách, jako byli např. Attila, Rehoř Tourský, Řehoř I. Veliký, Isidor Sevillský, Beda Ctihodný, Karel Martel či Karel Veliký (v kapitole Od christianizace ke Karlu Velikému, 325–814), Alfréd Veliký, Svatý Vojtěch či Svatý Václav (v kapitole Od Karla Velikého do roku 1000), Vilém Dobyvatel, Abélard a Heloisa, Suger, Bernard z Clairvaux, Hildegarda z Bingen, Svatý Tomáš Becket, Aliénor Akvitánská, Fridrich I. Barbarossa, Richard Lví srdce, Snorri Sturluson, Svatý František z Assisi a svatá Klára, Svatá Alžběta Uherská, Tomáš Akvinský, Jakub z Voragine, Marco Polo či Dante Alighieri (v kapitole Vrcholný středověk, 1000–1300), Giovanni Boccaccio, Cola di Rienzo, císař a král Karel IV., John Wyclif, Geoffrey Chaucer, Svatá Kateřina Sienská, Jan Hus, Jana z Arku, Vlad III. „Napichovač“ (Dracula) či Kryštof Kolumbus (v kapitole Krize a změny, 1300–1500). Závěrečná kapitola Imaginární postavy středověku seznamuje s králem Artušem, knězem Janem, papežkou Janou, Pannou Marií, Meluzínou, Merlinem a Vivianou, Robinem Hoodem, Rolandem či Satanem. Jak jste si jistě všimli, v knize nechybí ani postavy z českých dějin. Příloha obsahuje kromě bibliografie také několik map a chronologii. Především je však kniha bohatě obrazově vybavena, takže to není jen pěkné a poučné čtení, ale i potěcha pro oči. V autorském kolektivu najdeme vedle Jacquese Le Goffa i další známá jména, např. Jeana Delumeaua, Bruna Dumézila či Jeana-Clauda Schmitta, ale také českého historika Martina Nejedlého. Muži a ženy středověku se jistě zařadí mezi nejkrásnější knihy o této stále přitažlivé dějinné epoše.

 Zpět na knížku "Muži a ženy středověku".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook