Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Muži a ženy středověku  »  Muži a ženy středověku - Týdeník Rozhlas

Muži a ženy středověku - Týdeník Rozhlas

Od Svatého Martina k Meluzíně

Mnohá z děl nestora světové medievalistiky Jacquese Le Goffa (*1924) vyšla i v českých překladech. Připomeňme z nich alespoň Encyklopedii středověku či Kulturu středověké Evropy. K těmto obsahově i fyzicky korpulentním knihám právě přibyl obdobně mohutný svazek  - Muži a ženy středověku. Zahrnuje  medailony více než stovky nejvýznamnějších osobností, jež v letech 325 až 1500 významně přispěly k politickému a duchovnímu formování západní a střední Evropy. Le Goff je sice autorem jen některých statí, ale jako editor celého svazku mu vtiskl výrazný koncept a v jeho intencích řídil tým dalších dvaačtyřiceti spoluautorů. Jedním z nich je i Le Goffův český žák, historik Martin Nejedlý.

Portrétované osobnosti jsou pojaty jako hrdinové historické paměti: prostřednictvím jejich osudů je přiblížena doba, v níž žily a kterou pomáhaly spoluutvářet, ale zároveň je v medailonech zachycena také proměna nazíraní na tyto osobností v průběhu dalších věků. Králové se zde střídají se svatými, bojovníci s učenci, teology a umělci. Z osobností náležejících českým dějinám zde najdeme Svatého Václava, Svatého Vojtěcha, císaře Karla IV. a Jana Husa.

Medailony jsou rozděleny do pěti oddílů. První zaujímá období 325-814 a začíná Svatým Martinem z Toursu, druhý sahá od Karla Velikého do roku 1000, třetí je věnován vrcholnému středověku mezi léty 1000 až 1300 a čtvrtý postihuje následujících dvě stě let krizí a změn. K těmto čtyřem chronologicky na sebe navazujícím částem je pak přiřazena pátá, věnovaná imaginárním postavám středověku – například Králi Artušovi, Knězi Janovi, Meluzíně,  Papežce Janě, Satanovi… Každý z oddílů uvádí Le Goff  esejí charakterizující základní rysy toho kterého období a v případě části poslední zdůvodňuje, proč jsou k reálným osobnostem přiřazeny i postavy ze sféry fantazie a víry.

Nakladatelství Vyšehrad, ve kterém překlad Lady Bosákové, Věry Dvořákové Jitky Matějů a Bořka Neškudly vyšel, mu věnovalo velkou péči i po stránce grafické a výtvarné. Do knihy čítající na čtyři sta padesát stran jsou zařazeny stovky barevných reprodukcí středověkých manuskriptů, maleb, vitráží, soch a architektonických detailů. Čtenáři se tak dostává do ruky svazek přinášející nejen podnětné intelektuální, ale též estetické zážitky.

Bronislav Pražan

Popis k obrazu:

V knize Muži a ženy středověku se lze setkat s řadou méně známých informací. V medailonu o Beatovi z Libeany, autorovi Komentáře k Apokalypse, se například dozvíme, že iluminace k tomuto dílu inspirovaly Pabla Picassa při malbě obrazu GuernicaZpět na knížku "Muži a ženy středověku".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook