Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Na rozhraní  »  Na rozhraní - Týdeník rozhlas_3.7.2017

Na rozhraní - Týdeník rozhlas_3.7.2017

O době vymknuté z kloubů

3.7.2017    Týdeník Rozhlas    str. 19    Kultura

    Jaroslav Vanča       

Nevíme dne ani hodiny... Pokud by se čtenáři úvodní věta zdála příliš pesimistickou, snad by se do četby souboru esejů s názvem Na rozhraní - Krize a proměny současného světa, vydané nakladatelstvím Vyšehrad, neměl ani pouštět. Leč možná platí opak, takzvané katastrofické scénáře lákají čtenáře od nepaměti.

 

Pod edičním vedením egyptologa Miroslava Bárty, historika Martina Kováře a vojenského specialisty Otakara Foltýna se zde sešly dvě desítky textů odborníků, nadaných schopností domýšlet i dramatizovat aspekty a symptomy současnosti s přesahem do možné podoby příštích dnů.

            Groteskní stylizaci Futurologického kongresu Stanislava Lema je kniha jistěže vzdálena, poselství textů je laděno na „smrtelně vážné" varovné struně. Neboť to, že se naše doba proměňuje vskutnež ku dramaticky a povaha oné proměnlivosti má nebezpečně akcelerující tendenci, cítíme v různé míře všichni, snad krom bytostných neofilů, z principu vítajících každý dobový poskok, cítíce v něm nové možnosti, jak ukrátit čas (ano, ten, který nám všem ještě zbývá). Esejisticky edukativní duch textů je tak i reakcí na dobovou situaci, v níž se nikomu nedaří aspoň přibližně - a to ani v nejkratším časovém horizontu - budoucí dopady změn podchytit a předejmout.

 

BLUDIŠTĚM PROGNÓZ

 

Jestliže ještě Jules Verne ve svém zdánlivě ztraceném opusu Paříž ve 20. století, vydaném po více stu letech, jasnozřivě vhlédl do budoucích skutečností natolik subtilních, jako je současná potřeba a nutnost činit jakýkoli poznatek zábavným („ubavit se k smrti"), prognózy současných sociologů a především novinářů se vzápětí stávají spáleništi jakkoli duchaplných myšlenek. Aniž bych sám chtěl předjímat, může se totéž stát i čtenářsky oblíbeným matadorům „příčnovědné" esejistiky v této knize, jmenovitě Miroslavu Bártovi a Václavu Cílkovi, tedy i jejich zajisté fundamentálním úvahám o nutné cykličnosti vývoje civilizací (Bárta), jakož i o pochopitelných motivech nárůstu společenské nenávisti (Cílek). Možná více se budoucím skutečnostem přibližuje argumentace důvodných obav současných představitelů think thanků z oblasti teorie práva a vojenství.

            Ocenění si zaslouží též tradiční pregnantnost filozoficko-biologických úvah Stanislava Komárka, obohacená autorovou schopností přemýšlet prostřednictvím vtipu a paradoxu. Jiní autoři však jako by do dialektické podstaty a argumentační přesvědčivosti esejistického stylu ještě nedorostli (příspěvky Dany Drábové a Jiřího Padevěta).

 

„PROVĚRKA ZNALOSTÍ"

 

Lze jistě souhlasit s názorem mnohých autorů, že budoucí potíže prověří stávající civilizaci až na dřeň. Nejen black out, rizika imigrace a rozpad městské struktury (město dnes téměř nelze „vymezit"), především však úpadek funkce státu namísto posilování jeho resilience (odolnosti), ničené nadnárodními korporacemi a masmédii... S pokrokem kdysi spojovaný dějinný optimismus je takto nazírán spíše jako ideologická zbraň ekonomických „elit" než zbídačovaných středních tříd.

            Kniha je to ve svém „vyžádaném mudrlantsví" poněkud nekoncizní, a to i v dobrém slova smyslu. Víme alespoň to, že nic nevíme. Nevíme ani, proč vyhynuli dinosauři, a jim velice podobní krokodýli jsou tu s námi podnes, píše biolog a filozof Komárek. Tak nějak to může dopadnout i s námi. Možná je vskutku třeba osvojit si Orwellův doublethink, tedy schopnost podržet v paměti protichůdná hodnocení situace a obě akceptovat. Rada Miroslava Bárty zní etičtěji: Obstát v budoucí krizi znamená - možná spíše než naučit se střílet a před střelbou se krýt - využívat vedle poznatků vědy a technologie i těch z oblasti historie.

 

O autorovi| Jaroslav Vanča pedagog FAMU a výtvarný publicista

Foto autor| Foto archiv nakladatelství Vyšehrad

Foto popis| Část editorského a autorského týmu knihy na jejím slavnostním uvedení na trh: s mikrofonem Miroslav Bárta, Dana Drábová, Stanislav Komárek, Jiří Padevět, Martin KovářZpět na knížku "Na rozhraní".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook