Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře  »  Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře - Text na záložce

Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře - Text na záložce

Tak jako v předchozí knize Narození a smrt v české lidové kultuře i v této publikaci autorka nahlíží do intimní sféry mezilidských vztahů, tentokrát do oblasti erotiky, lásky a svatby. Předkládá obraz jejich podob ve vesnickém prostředí Čech, Moravy a Slezska a využívá vedle poznatků z vlastních výzkumů písemné prameny a literaturu zejména z druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Přibližuje půvab i drsnější stránky namlouvání a lásky v životě generací, pro které lpění na tradicích patřilo k horizontům a jistotám jejich rodinného a společenského života. Milostnou tradici představuje jako kulturní fenomén zvláštní povahy, v němž se prolínají a také zásadně odlišují světy svobodných mladých lidí a snoubenců, pro které se svatba stávala osudovým přelomem života bez možnosti návratů. Uvádí čtenáře mezi lidově křesťanské vzory namlouvání a ­svatební obřadnosti, od mládí orientované k uzavření doživotního párového svazku. Pohled na lásku svobodných a na zaslíbení snoubenců jako převážně veřejný statek, řízený tradicemi vesnického společenství je doložen obyčeji, písněmi, slovesným foklorem, hudebními a tanečními projevy, obřadním oděvem, pečivem a dalšími hmotnými artefakty. Ucelená projekce svatby umožňuje za nespočtem regionálních a místních podob sledovat základní i specifické rysy, důležité pro porozumění evropským a mezislovanským souvislostem svatebního rituálu. Pojetí knihy nabízí čtenáři vžít se do širších souvislostí ­milostných vztahů minulých dob a objevit v nich mnohé otázky, které se připomínají i v soudobých peripetiích těchto vztahů.Zpět na knížku "Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook