Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Narození a smrt v české lidové kultuře - Malovaný kraj 6/2004 s. 37

Narození a smrt v české lidové kultuře - Malovaný kraj 6/2004 s. 37

Narození a smrt v české lidové kultuře Autorka knihy Alexandra Navrátilová je pracovnicí Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. K tematice obyčejů, pověr, praktik a magie se dostala složitou vývojovou cestou pres studium jiných jevů lidové tradice. Zvlá-dá zásady terénního výzkumu v oboru, který se studuje obtížně, protože ne vše se sděluje „paní z města“, která se ptá i na lidová tabu – v této souvislosti bych rád zdůraznil, že právě zde se může jako badatelka uplatnit pouze žena. Bohatý materiál z již publikovaných pramenů, ale především z terénního výzkumu je v této záslužné úplnosti předkládán v naší etnografii vlastně poprvé. Poznatky z Čech, Moravy a Slezska jsou rozděleny do dvou oddílů – Narození, křtiny a šestinedělí (str. 21 – 140) a Smrt a pohřbívání (str. 143 – 340). Vnitřní členění je tematicky dáno názvy jednotlivých pododdílů: Dítě jako dar a nelehký úděl (včetně problematiky svobodných matek), Těhotenství – čas očekávání, odpovědnosti a hrozeb (čáp, nebo vrána?), Těžká hodinka („báby pupkořezné“), Odnesli jsme poha-na, přinášíme křesťana (krtiny, význam kmotrovství) a konečné Do kouta nosíme (ochrana šestinedělek, novorozen-ce a rozhodující význam úvodu). Autorka zachycuje nejen akce samotné, nýbrž vyzvedává také jejich vzájemné souvislosti v lidovém povědomí a jejich věrské složky. Zde můžeme pod religiozním navrstvením zachytit i různé předkřesťanské obřadní projevy – je snad tematice „dvojího náboženství“ věnováno ve světové etnologii málo po-zornosti? Nad těmito problémy se Navrátilová pozastavuje vždy, když je k tomu příležitost. Křest ovlivní duchovní orientaci dítěte, ale současně může porodní bába položit narozeného hocha na otevřené okno a zavolat: „Živ sa horami!“ (např. Nová Lhota a Hrubá Vrbka na Horňácku). Druhý oddíl, o smrti a pohřbívání, obsahuje tyto tematické okruhy: Představy o duši a posmrtném životě (zlido-vělé peklo: drama i groteska), Smrt v proměnách víry a sociality | (předzvěsti smrti, smrt v příslovích a rčeních), Mezi smrtí a pohřbem (vybavení do rakve, modlení nad nebožtíkem), Pohřeb (včetně pohoštění účastníků), Hřbito-vy (jejich magická moc), Revenanti a tzv. nečistí zemřelí (návraty zlovolných duší, sebevrazi) a konečně Kult ze-mřelých a slavnosti jejich uctívání (péče o spásu duše). Také tady se vzájemně prolíná prastará magie, pověra a křesťanství, tedy katolický a evangelický názor. Rituální oplakávání mrtvého je podle Navrátilové kupř. na Slovác-ku doloženo do počátku 20. století, ale v řadě případů je nepochybně běžné i podstatně později. Jde o prestižní zále-žitost, „aby teho beču bylo vjec“ (str. 249). Autorka ukazuje na řadě příkladů i groteskní stránku přílišného vyzve-dávání kladných vlastností mrtvého, a vlastně se tak dostává k podstatě tragikomičnosti, známé třeba ze středově-kých disputací duše s tělem. Stejně tak věnuje odpovídající pozornost kultu zemřelých a jejich možnosti vstupovat mezi živé (a jak se této skutečnosti bránit). K charakteristice knihy byly vybrány jen drobné detaily. O důkladnosti práce – které by slušel věcný a místní rejstřík – svědčí 980 poznámek a 21 stran soupisu literatury (!) včetně otištění 364 vyobrazení, z toho 25 barevných. Vyobrazení jsou shromážděna na základě historických pramenů a na jejich celkovém počtu se v nemalé míře podíle-jí pérovky Václava Houfa. Pečlivost A. Navrátilové se dále projevuje v sumarizaci materiálů a v neustálém srovná-vání religiozních a přetrvávajících světských hodnot. Kniha přináší nové pohledy a současně různé podněty a mohla by být jistým vzorem pro podobné užitečné monografie. Ne nadarmo končí autorka svou práci zjištěním, že „kultur-ní svět minulosti v sobě vlastních poměrech vyvinul formy a normy, které (...) harmonizovaly jednotu člověka s jeho prostředím. Dokázaly tak vytvořit funkční celek, připravený k společnému prožívání radosti a bolu, ale i k zpřítomňování úcty k životu" (str. 343). Alexandra Navrátilová: Narození a smrt v české lidové kultuře. Vyšehrad Praha 2004, 413 str., ilustrace, soupis literatury.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook