Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Návrat ekonomické krize  »  Návrat ekonomické krize - Recenze Universum

Návrat ekonomické krize - Recenze Universum

Návraty ekonomických krizí

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman se v knize Návrat ekonomické krize zabývá jedním ze žhavých témat současnosti. Činí tak velice čtivým a podnětným způsobem.
 
Americký profesor Paul Krugman získal  Nobelovu cenu za ekonomii v roce 2008. Krugman, neokeynesiánec přednášející v Princetonu, MIT, Yale, Stanfordu, ale i na londýnské LSE, je autorem řady knih a více než dvou set odborných publikací. Předtím než soustředil svůj zájem na zkoumání ekonomických a měnových krizí, získal vynikající reputaci na poli teorie mezinárodního obchodu a financí. Vedle ryze vědecké práce se Paul Krugman vždy rád obracel i k širší čtenářské obci, ať už prostřednictvím časopisů (Foreign Affairs, Harvard Business Review ad.) nebo New York Times, kam posledních deset let píše pravidelné sloupky. Mezi „populární“ publikace patří i Krugmanova zatím poslední kniha The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, kterou pod titulem Návrat ekonomické krize vydalo nakladatelství Vyšehrad.
 
Hledání cesty
Seznámit se s názory Paula Krugmana na významné momenty aktuálního vývoje americké a světové ekonomiky není těžké. Stačí mít přístup na internet a porozumět anglicky psanému ekonomickému textu. Na webových stránkách The New York Times najdeme vedle Krugmanova blogu i dlouhou řadu jeho novinových sloupků.Výmluvně vypovídají o názorech a hodnotách, které Krugman v ekonomii hájí, o angažovanosti, s níž své ideály prosazuje, i o stylistické obratnosti,  jíž vládne.
Tématem většiny novějších Krugmanových textů je hledání cesty, po níž by se měla ubírat hospodářská politika Spojených států, aby vyvedla zemi z nejhlubšího ekonomického propadu od 30. let minulého století. Krugman analyzuje příčiny regionálních i globálních potíží, hledá paralely mezi projevy hospodářské slabosti zaznamenanými v různých dobách na různých místech světa, nesmlouvavě kritizuje domnělé chyby vlád i centrálních bank a také nabízí řešení: mnohdy neotřelá, často kontroverzní, ale vždy taková, nad nimiž stojí za to se zamyslet, než je přijmete nebo odmítnete. Činí tak s nespornou erudicí, vášnivě, zaujatě, místy možná předpojatě,  ale konzistentně, soustavně a v neposlední řadě také čtivě.
Krize…
Návrat ekonomické krize je rozčleněn do 10 kapitol. V první kapitole věnuje autor pozornost příčinám vzniku falešného pocitu bezpečí, do něhož byl ukolébán svět v závěru 20. století, kdy se zdálo, že kapitalismus definitivně zvítězil, globalizace úspěšně pokračuje a nebezpečí hlubokých ekonomických recesí je trvale zažehnáno.
V dalších kapitolách se Krugman postupně zabývá latinskoamerickou krizí, japonskou růstovou recesí a asijskou krizí, k nimž došlo v průběhu 90. let minulého století, resp. na počátku století našeho. Autor zasvěceně popisuje mechanismy, které vedly k vytvoření výbušných krizových poměrů, zmiňuje spouštěče krizí a rozebírá opatření, s jejichž pomocí se vlády, centrální banky a mezinárodní instituce s různým úspěchem pokoušely krizové požáry hasit.
U řady čtenářů vzroste nejspíš potěšení z četby ve chvíli, kdy se propracují k páté kapitole. Byl-li předcházející popis jednotlivých krizových epizod nevyhnutelně zjednodušený a zatížený břemenem dobové podmíněnosti, tato kapitola otevírá široký prostor pro zajímavé postřehy, zobecňující závěry a kontroverzní tvrzení, pro diskusi relevantní nejen dnes, ale i v dohledné budoucnosti.
Autor se dále věnuje hedgovým fondům a jejich podílu ve světových finančních turbulencích. Dozvídáme se tu mj. o Sorosove úspěšném útoku na britskou libru (1992), spekulacích hedgových fondů v Hongkongu (1998) nebo o okolnostech překvapivého kolapsu fondu LTCM (rovněž 1998). Mnohé se dozvíme také o Alanu Greenspanovi, jenž byl 18 let předsedou Rady guvernérů americké centrální banky a tím i spolutvůrcem tamní hospodářské politiky. V lednu 2006 opouštěl Greenspan úřad s pověstí mimořádně úspěšného finančního mága. Ani ne o tři roky později sežehla jeho slávu finanční krize a před nástupcem Bernankem náhle stál úkol, aby vytěžil maximum z poznatků načerpaných během úspěšné univerzitní kariéry, věnované zkoumání ekonomických a politických souvislostí Velké deprese.
Greenspanův příběh pak střídá hutné zamyšlení nad vývojem amerického bankovnictví ve 20. století. Leitmotivem je zde hledání optimální míry regulace finančního průmyslu, rozvoj stínového bankovnictví a rozvolňování hranic mezi bankovnictvím klasickým a investičním, jež se spolupodepsalo na vzniku nedávné globální finanční krize.
…a zase krize
V závěru knihy se Krugman dostává do současnosti, tzn. do podzimu 2008. Poté, když předestřel čtenáři svůj pohled na aktuální hospodářské problémy Spojených států, uzavírá  Krugman kapitolu takto: „V této chvíli se sice nenacházíme v recesi a navzdory všemu, co se kolem nás děje, si ani nemyslím, že bychom k nějaké spěli. (…) Ekonomika deprese je však na dosah.“
Dnes víme, že v tomto bodě se Krugman mýlil. Do hluboké ekonomické recese se záhy poté propadly nejen Spojené státy, ale i mnohé další ekonomiky, včetně ekonomiky české. Nemějme však autorovi tento omyl příliš za zlé. Za chybnými odhady budoucího vývoje, stejně jako za kontroverzními hodnoceními čerstvé minulosti, se často skrývá snaha autora zasáhnout do ještě živého dění, pozitivně ovlivnit politiku. Krugman je akademik-aktivista, který touží léčit, nikoliv pitvat. Tuto ambici přesvědčivě dokládá i v závěrečné části, kde se snaží ze všeho řečeného vyvodit určité návody pro cestu z krize. A nebyl by to Krugman, kdyby spolu s poznáním, k němuž dospívá, zároveň nepovzbuzoval k bezodkladné, důrazné a odvážné akci.
Pokud jste recenzi dočetli až sem, rád bych vám doporučil následující: Kupte si tuto knihu, prostudujte ji a nebuďte zklamaní, nebudete-li všemu rozumět ani se vším souhlasit. Pravděpodobnost, že se v knize dozvíte něco, co jste dosud nevěděli, je vysoká a pravděpodobnost, že se při čtení nebudete nudit, je ještě vyšší.
Martin Kupka

Autor je hlavní ekonom ČSOB

vyšlo Universum 4/2009Zpět na knížku "Návrat ekonomické krize".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook