Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Novozákonní apokryfy I.  »  Novozákonní apokryfy I. / Neznámá evangelia - Text na záložce

Novozákonní apokryfy I. / Neznámá evangelia - Text na záložce

Publikace Neznámá evangelia s podtitulem Novozákonní apokryfy I je prvním svazkem ediční řady Knihovna rané křesťanské literatury. Obsahuje apokryfní evangelia v užším smyslu tohoto slova, tedy spisy evangelijního typu nebo spisy jiného druhu, které se šířily pod názvem „evangelium“ a vznikaly do konce 2. století po Kr. Mezi ně patří i nejstarší fragmenty Ježíšových výroků, které nepocházejí z biblických evangelií. Apokryfní texty vznikaly již v počátcích křesťanského písemnictví a nebyly z různých důvodů zařazeny do biblického kánonu: často pro svůj pozdější původ, většinou však pro odchylný výklad nejstarších křesťanských tradic. Na mnoha místech sice jen popustily uzdu obrazotvornosti tehdejšího lidového křesťanství, nicméně odrážejí i některé závažné problémy své doby (vztah k jiným náboženským a filozofickým proudům, hledání lidových forem křesťanské zbožnosti). Apokryfní texty jsou významné jako pozdější doklady starých literárních žánrů (sbírka výroků, dialogy), které hlavní proud křesťanství (církev) přestal užívat již koncem 1. století.

Jádro publikace tvoří překlady literárních památek dochovaných v původních jazycích (řecky, koptsky, latinsky). Do tohoto svazku bylo zařazeno i nedávno objevené Evangelium Spasitele, které vychází

v českém překladu poprvé. K Tomášovu evangeliu, které v době svého objevení vzbudilo větší zájem, je připojen nový výklad prof. Pokorného. Ten také napsal úvodní stať, v níž apokryfní evangelia charakterizuje na pozadí kanonických textů a duchovních proudů, které vedly ke vzniku dvoudílné křesťanské bible (Starého a Nového zákona).

Texty jsou opatřeny úvody, kritickými poznámkami a rejstříky.

 

Kniha obsahuje:

Agrafa (nekanonické výroky připisované Ježíšovi)

Rukopisné varianty v textu Nového zákona

Úryvek tzv. Tajného Markova evangelia

Zlomky evangelií na papyrech

Tomášovo evangelium

Evangelium Spasitele (Nové berlínské evangelium)

Rozhovor se Spasitelem

Židokřesťanská evangelia

Filipovo evangelium

Evangelium Egypťanů

Petrovo evangelium

Mariino evangelium

Protoevangelium Jakubovo

Pseudo-Tomášovo evangelium dětství

Pseudo-Matoušovo evangelium

Pilátovský cyklus

včetně Svědectví Jana Malaly

Pověst o Abgarovi

Svědectví Josepha FlaviaZpět na knížku "Novozákonní apokryfy I.".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook