Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Novozákonní apokryfy II. / Příběhy apoštolů - Text na záložce

Novozákonní apokryfy II. / Příběhy apoštolů - Text na záložce

Druhý svazek z řady Raně křesťanská literatura

obrací naši pozornost na Ježíšovy učedníky

vyslané do světa kázat evangelium. Jejich příběhy a zázračné činy jsou vylíčeny ve velkém množství apokryfních „skutků“ (název žánru je odvozen od Lukášových Skutků apoštolských z 1. stol. po Kr.), jež vznikaly od 2. století v řecky mluvící oblasti Středomoří a rozšířily se po celém křesťanském světě.

Jádro tohoto svazku tvoří patero nejstarších apokryfních skutků, jež zachycují působení apoštolů Petra, Pavla, Ondřeje, Jana a Tomáše. S výjimkou Skutků Janových jsou příběhy završeny vyprávěním o apoštolově mučednické smrti (martyrium), provázené řadou zázračných událostí.

Z hlediska literárního jsou skutky obtížně zařaditelné: kromě kázání a modliteb obsahují i motivy známé z helénistických milostných románů

či aretalogií (vyprávění o podivuhodných činech potulných filosofů), což apokryfní skutky přibližuje soudobé literární produkci. Významné jsou též hymnické pasáže (zmiňme alespoň Píseň o perle a Ježíšův tanec s učedníky). K bizarnosti spisů přispívají prvky lidového stylu a svérázný humor, jež se ocitají v sousedství pasáží liturgického a slavnostního rázu.

Podobně jako další apokryfní spisy, ani apokryfní skutky nebyly přijaty do biblického kánonu. Obsahovaly totiž příliš mnoho myšlenek odchylných od církevního učení: gnostické spekulace, podceňování materiálního světa, popírání Kristova vtělení, přísná askeze. Skutečný vliv těchto apokryfů však asi nebyl tak velký, jak se někteří obávali. Později nad misijní funkcí převážila funkce zábavná, a tak v apokryfech ubývá sporných teologických výkladů a přibývá zázraků. Příkladem takového vývoje jsou i dvě mladší vyprávění o zesnutí Panny Marie.

Kromě již zmíněných spisů obsahuje náš výbor koptské Skutky Petra a dvanácti apoštolů a uzavírají jej pseudepigrafní listy, za jejichž autora je vydáván zejména apoštol Pavel – kromě velmi oblíbeného Listu o neděli (List spadlý z nebe),

který údajně sepsal sám Ježíš.

Kniha obsahuje:

Skutky Petra a dvanácti apoštolů

Skutky Petrovy

Vyprávění o dceři Petrově

Actus Vercellenses

Martyrium Petrovo

Skutky Pavlovy

Skutky Pavla a Thekly

Třetí list Korintským

Martyrium Pavlovo

Skutky Ondřejovy

Martyrium Ondřejovo

Skutky Janovy

Ježíšův tanec s učedníky

Skutky Tomášovy

Píseň o perle

Vyprávění o zesnutí Panny Marie

Slovo Jana Theologa

Vyprávění Josefa Arimetejského

Korespondence Seneky a Pavla

List Laodikejským

List o neděli

 

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook