Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity  »  Obrazy z kult. dějin ruské religiozity - České Budějovice

Obrazy z kult. dějin ruské religiozity - České Budějovice

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3338822

            Martin C. Putna  :  Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

 

      Studium slavistiky a teologie i hluboký vhled do východní problematiky umožnily M. Putnovi zpracovat v 19 obrazech složité téma kulturních dějin ruské religiozity. Autor, jehož oborem je vztah kultury a náboženství, přednáší od r. 1991 na UK, v současné době jako profesor kulturní antropologie. Po raných pracích (Rusko mimo Rusko. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917 – 1991) vydaných s Miluší Zadražilovou následovala řada jeho dalších knih. Ta nejnovější je protějškem k předcházejícím Obrazům z kulturních dějin americké religiozity. Na rozdíl od nich tu nejde o přehled vývoje spirituality s výsledným zhodnocením jejího současného stavu v USA,  ale o religiózní střety příslušníků víry jediné, zasahující i odlišnou religiozitu územních menšin. Náboženství se tu zhusta druží s mocí politickou se všemi negativními důsledky. Po „předdějinách“ Ruska na řeckém Krymu následuje obraz Kyjevské a Mongolské Rusi, a po nich epochy Moskevské Rusi, tzv. třetího Říma. Okna do Evropy pootevře Červená a Novgorodská Rus, a  velká Rus Litevská prožívá díky územnímu spojení s Polskem svou reformaci a barok. I další obrazy představují komplex národních náboženských tradic spolu s dobovou literární tvorbou, zahrnující vlivy německé, židovské, katolické nebo polskolitevské. Od pravoslavného reformismu (v Obraze XVII.) dějiny prudce gradují k revolucionářské a sovětské Rusi. Její rozpad v r. 1991 mění duchovní klima země. Disidentské a exulantské kruhy dostávají slovo, může se o všem hovořit a svobodněji tvořit. Protivníci se ale dovedou přizpůsobit a snaží se o restauraci, a to nejen v kruzích pravoslaví. Staronová opozice se sice opět ozývá, mnohdy ve stylu „jurodivých“ (jako Pussy Riot), není však jako kdysi oni tolerována, ale souzena, vězněna nebo připravena o život. Imperiální mocnost se znovu probouzí k životu a začíná Krymem a východní Ukrajinou.   

Putnovy Obrazy jsou jak obsahem, tak formou (včetně autorovy jazykové specifiky) a pozoruhodným výběrem ilustrací knihou vskutku výjimečnou. Na literárněhistorické bázi, s objektivitou a nadhledem provádí čtenáře kulturními dějinami religiozity, aby pochopil složitou cestu, jíž se ubíralo a ubírá Rusko minulé i současné. Po knize sáhnou nejen ti náročnější, ale všichni, kteří se zajímají o kořeny aktuálního dění. Edičně šťastnou rukou ji v letošním roce připravilo nakladatelství Vyšehrad.

 

                                                                                  Karla Ladwigová

                                                Zpět na knížku "Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro/léto 2018

Ediční plán
Jaro/léto 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook