Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Obrazy z kulturních dějin americké religiozity  »  Obrazy z kulturních dějin americké religiozity - Religio

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity - Religio

Martin C. Putna,
Obrazy z kulturních dějin
americké religiozity,
Praha: Vyšehrad 2010, 336 s.
ISBN 978-80-7429-007-7.
O významné roli náboženství v americké
společnosti toho v českých médiích a intelektuálních
debatách zaznělo v posledních
letech poměrně dost. Případný český zájemce
o hlubší studium americké religiozity
však záhy zjistí, že až na pár studií či kapitol
v knihách věnovaných především problematice
náboženského fundamentalismu není
v českém jazyce k dispozici příliš mnoho
relevantních zdrojů, které by mu mohly pomoci
lépe se zorientovat v tomto složitém,
leč velmi pestrém a zajímavém fenoménu.
Čestnou výjimkou je zcela jistě kniha
Obrazy z kulturních dějin americké religiozity
literárního historika a jednoho z nejbystřejších
pozorovatelů poněkud amébních
proměn současné společnosti, Martina C.
Putny. Kdo by však od této knihy očekával
nějaký analytický přehled přetékající fakty
a daty, byl by zklamán. Autor totiž svoji
knihu pojal zcela jinak – jako literární „road
movie“, během které se čtenář seznámí
132 Recenze
s rozmanitostí, mnohoznačností a plasticitou
americké religiozity; pomocí četných
aluzí a jakýchsi mikrosond mu autor nabízí
i neméně zajímavou a hutnou porci vazeb
mezi americkou religiozitou a četnými díly
americké literární a filmové tvorby. V jistém
smyslu tak Martin C. Putna navazuje na
specifický literární žánr, u jehož počátků
stojí slavné dílo Alexise de Tocqueville
Demokracie v Americe (De la démocratie en
Amérique I-II, Paris: Fain 1835-1840; česky
Demokracie v Americe, Praha: Lidové
noviny
1992) a v němž pokračovaly takové postavy
jako Jean Baudrillard (Amérique,
Paris: Grasset 1986; česky Amerika, Praha:
Dauphin 2000) či Bernard-Hervi Lévy
(American Vertigo, Paris: Grasset & Fasquelle
2006; česky Americká závrať, Brno:
Host: 2006).
Putnův literární bedekr po různých tvářích
americké religiozity vznikal díky ročnímu
studijnímu pobytu, který autor absolvoval
v roce 2008 a během kterého navštívil
celou řadu míst spojených s různými proudy
americké religiozity a konzultoval s řadou
akademiků, stejně jako s množstvím „obyčejných
věřících“. Výsledkem je čtivý, poučný
a barvitý text, který si klade za cíl
ukázat, že americké náboženství nejsou jen
„bibličtí fundamentalisté; apokalypticky
hysteričtí a přitom obchodně zdatní televangelisté;
jehovisté; mormoni; scientologové;
moonisté a všelicí jiní exotičtí sektáři; politikové
dovolávající se Pánaboha na každém
kroku; bankovky ozdobené ‚In God We
Trust‘; děti otrávené z povinné ‚nedělní
školy‘; demonstrace náboženských aktivistů
proti potratům, proti registrovanému partnerství
či proti výuce darwinismu; nebo
třeba novopohani a čarodějnice z New Age“
(s. 11), ale i to, že vedle těchto viditelných
a mediálně velmi vděčných témat a obrazů
patří k americké religiozitě „to, co je méně
efektní a méně extrémní [a] zůstává mimo
masovou a populární pozornost, třebaže je
mnohdy hlubší a složitější – anebo právě
proto, že je to hlubší a složitější“ (s. 12).
Recenzované literární „road movie“ se
skládá z osmnácti obrazů, jak je nazývá autor,
majících charakter jakýchsi kulturně-
-náboženských zastavení a pokrývajících
široké spektrum různých tváří americké religiozity,
počínaje puritanismem a jeho dědictvím
(Obraz I), různými podobami „amerického
katolicismu“ (Obrazy II, VII a XVI) či
indiánskou spiritualitou (Obraz XV) a konče
například v Evropě poněkud upozaďovaným
dědictvím amerického osvícenství
(Obraz XI) a málo doceněným odkazem
amerického transcendentalismu (Obraz
XIII). Nechybí ale ani pasáže věnované
křesťanskému fundamentalismu (Obrazy VI
a XVIII), tzv. černému či černošskému náboženství
(black religion, Obraz VIII), mormonům
(Obraz XII) či různým podobám
těžko uchopitelného fenoménu New Age
(Obrazy V a XVII).
Struktura všech obrazů/zastavení je stejná.
Čtenář se nejprve seznámí s klíčovými
událostmi, postavami a problémy, které autor
většinou zpracovává formou příběhu
spojeného s konkrétní událostí – příjezd otců
poutníků v roce 1620, salemský proces
z roku 1692, založení první židovské kongregace
na území britských kolonií v severní
Americe v roce 1656 a podobně – aby se
posléze mohl vnořit do širokého pole vlivu
a různých zpracování, kterých se daná náboženská
tradice či myšlenka dočkala v literatuře,
výtvarném umění či filmu. Díky tomu
si případný čtenář může nejen lépe osahat
již několikrát zmiňovanou různorodost americké
religiozity, ale především si uvědomit
úzkou provázanost náboženství, americké
společnosti, politiky a onoho poněkud otřepaného,
byť pro mnohé stále magického
a přitažlivého amerického způsobu života
(„American way of life“).
Recenzovaná kniha Martina C. Putny
patří nejen k jeho nejlepším textům, ale
i k tomu typu publikací, které inspirativně
uvádějí do širokého a komplikovaného fenoménu
amerického náboženství. A to
i přesto, že některá témata byla poněkud
opomenuta (muslimové) či jen letmo zmíněna
(hinduismus, čínská a japonská náboženství).
David VáclavíkZpět na knížku "Obrazy z kulturních dějin americké religiozity".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook