Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Od minulosti k dnešku  »  Od minulosti k dnešku - Knižní novinky, Milan Šilhan

Od minulosti k dnešku - Knižní novinky, Milan Šilhan

Od minulosti k dnešku

Kdo doma nechce nebo nemůže mít nedávno dokončené devatenáctisvazkové Velké dějiny zemí Koruny české a chce knihu o českých dějinách stručnější, fundovanou a dobře napsanou, tomu nabízí skvělou alternativu nakladatelství Vyšehrad v podobě sedmisetstránkové publikace Od minulosti k dnešku – Dějiny českých zemí. Jejími autory jsou historik Jan Rychlík (1954), působící na FF UK v Praze, a bulharský bohemista Vladimir Penčev (1957), vědecký pracovník Ústavu pro etnologii a folkloristiku s etnografickým muzeem Bulharské akademie věd v Sofii, autor četných studií o česko-bulharských kulturních vztazích. Oba autoři spolu v roce 2010 vydali syntézu českých dějin v bulharštině a kniha Od minulosti k dnešku je jejím upraveným vydáním, v podstatě však úplně novým textem. Penčev do knihy napsal pasáže věnované kultuře. A je to snad právě přítomnost druhého autora odjinud a původní ohled na cizího čtenáře, co knize dodává na zajímavosti a nadhledu. České dějiny, dějiny malé země uprostřed Evropy, nelze vnímat odděleně od dějin okolních zemí, od dějin celé Evropy. Proto Jan Rychlík v knize zasazuje české dějiny důsledně do širšího evropského kontextu a nevynechává ani dějiny jihovýchodní Evropy či slovenskou perspektivu v pohledu na historii Československa. V úvodu Jan Rychlík popisuje historii vzniku knihy a řadu problémů, s nimiž se historik českých dějin, který o nich chce napsat, potýká: otázka délky trvání českého státu, vztah středověkého českého státu ke Svaté říši římské a poměr českého panovníka k římským císařům, vnitropolitická dimenze vývoje českého státu v rámci habsburské říše, rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa, vztah českých a slovenských dějin, vztah Čechů a Němců atd. Autor také napravuje leckteré obecně rozšířené mýty či zkreslený pohled na mnohé osoby a události. Např. o císaři Zikmundovi píše: „Do české paměti se Zikmund zapsal negativně jako ,šelma ryšavá‘ a nepřítel Čechů. Ve skutečnosti byl poslední Lucemburk velmi nadaným a celkem schopným panovníkem. Boj proti husitům byl jen jedním z mnoha problémů, kterým musel čelit, na prvním místě stála nepochybně snaha zajistit obranu proti osmanským Turkům a také jeho pokusy stabilizovat panovnickou moc v Uhrách. V zemích, tvořících součást někdejších Uher, je proto Zikmund i dnes hodnocen zásadně pozitivně.“ Už z tohoto úryvku je znát, jak autor knihu pojímá a především, že je dobré zamyslet se nad českými dějinami také z pohledu odjinud. Nám se leccos může jevit úplně jinak než našim sousedům, kteří s námi dějiny sdíleli. I dále pokračuje Rychlík velice objektivně, když třeba v hodnocení husitství popíše přístup české historiografie v různých obdobích k husitským válkám a uzavírá slovy, že „význam husitství z hlediska evropských dějin 15. století je u nás přeceňován“. Evropa té doby měla mnohem důležitější problémy a husitství hlouběji neovlivnilo ani evropské myšlení a evropský náboženský vývoj. „Otázka místa husitství v českých dějinách je složitější: šlo nepochybně o významné období, které ovlivnilo další vývoj. Bráno v celku ale převládají spíše negativa: zpustošení země, mezinárodní izolace, dlouhodobé bezvládí a v neposlední řadě také hrozba rozpadu zemí koruny české podle náboženských kritérií, protože ve vedlejších zemích byl Zikmund jako král uznáván a tyto země zůstaly katolické.“ To je opět jen malý příklad Rychlíkova přístupu, který můžeme vysledovat v celé knize. A právě to je její přednost: nadhled, pohled na události a osoby i zvenčí, zhodnocení dějin podle významu pro Čechy a podle významu pro Evropu. Nehledě na to, že kniha je hutná, čtivá a je dovedena až do současnosti, do roku 2013. V závěru nechybí přehled panovníků, hlav státu a předsedů vlád, chronologický přehled nejdůležitějších událostí (od období nejstarších etnik na území ČR) a vedle použité literatury samozřejmě i rejstřík. Poznámky k textu jsou pod čarou, takže čtenář nemusí listovat na konec knihy.

Milan Šilhan

Knižní novinky 12/2014 (16. 6. 2014)Zpět na knížku "Od minulosti k dnešku".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook