Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Odpověď na Jóba  »  Odpověď na Jóba - Host, Zdeněk A. Eminger

Odpověď na Jóba - Host, Zdeněk A. Eminger

Bůh horší člověka

18.6.2015    Host    str. 105    Recenze

    Zdeněk A. Eminger       

Carl Gustav Jung co advokát moderního člověka

*****

I kdybychom hledali sebevíc, asi bychom nenašli dramatičtější příběh o lidském utrpení, který se nám oproti mnoha dřívějším staroorientálním paralelám zachoval tak, jak ho známe z knihy Jób. Od doby, kdy Jóbovy životní peripetie dostaly nám známou textovou podobu, uplynulo již více než dva a půl tisíce let, a jak vidno, jen málo z toho upadlo v zapomnění. Po pádu Jeruzaléma kolem let 587-586 před Kristem a po zničení jednoho z divů světa, Šalomounova chrámu, byl napsán/ zredigován text, který reagoval na otřesení izraelského lidu, jenž musel den co den zápasit o svou existenci i víru.

            Každé slovo původního hebrejského textu knihy Jób i jeho překladů (latinského, řeckého, a pak těch do národních jazyků) bylo podrobeno pečlivé exegezi, proto je až s podivem, jak se Carlu Gustavu Jungovi podařilo objevit nové vrstvy Jóbova dramatu.

            Jung, syn protestantského faráře, šel jinou profesní cestou než jeho otec. V rozjímání nad vztahem Jóba a starozákonního Boha autor nezastírá, že jeho motivace není ani tak teologická, jako spíš psychologická; a zdá se, že i ryze osobní. Jung je Jóbovým zaníceným advokátem a stojí za všech okolností na jeho straně.

            Třebaže byl Jung některými teology své doby obviňován mimo jiné z psychologizujících tendencí výkladu bible a filozof Martin Buber se stavěl proti jeho přílišnému negativismu, kterým poměřuje Boha-Jahva, domnívám se, že jeho důvěrný pohled, lépe řečeno osobní prožitek Jóba, může současnému čtenáři pomoci překonat oprávněnou nedůvěru, s níž hledí na náboženství. Po přečtení Jungovy účinné a moudré obhajoby člověka Jóba proti Bohu se možná někdo vydá i za četbou samotné biblické knihy Jób. Jung otrocky nenavléká pomyslné argumentační korálky, aby mu z nich vyšel růženec nějakého oficiálního, neměnného učení. Všímá si rozporů a utrpení samotného starozákonního Boha, který je podle něj „bezuzdný ve svých emocích“, krutý, často nevyzpytatelný, nelogický ve svých činech a málo laskavý ve svém milosrdenství. Ptá se, proč vševědoucí a všemohoucí Bůh zkouší právě spravedlivého a zbožného Jóba. „Bůh,“ píše Jung, „kárá Jóba za to, co sám dělá.“ Je tohle důstojné stvořitele? Víme, že v etickém ohledu se pozornost zaměřuje výhradně na člověka. Ten je jednou považován za padlou, vnitřně špatnou bytost bez špetky vlastní autonomie, za jakýsi nepodarek (paradoxně: boží nepodarek), kterému se tu a tam podaří a poštěstí provést něco dobrého.

Podruhé je pokládán za bytost dobrou a úctyhodnou, které se občas něco nepovede. Historie nám ukazuje celá pole padlých, mrtvých a zbídačených, kteří za takzvaným dobrým člověkem zůstávají. Kdo je tedy Bůh, ptá se Jung, a proč se lidé nejen starozákonního věku občas jeví jako marionety stvořené pro čísi rozmar? O co je Bůh lepší než člověk? Ne o moc, anebo vůbec ne, opakuje Jung. Dokonce se domnívá, že Bůh „je v jistém smyslu méně než člověk“. Chybí mu city a podle všech hledisek jde o vztah (Bůh-člověk), který se „modernímu cítění jeví jako vyloučený“. Jednu pozitivní věc tu ale Jung přece jen nalézá. Tím, že boží pokus zničit Jóba ztroskotal, došlo k proměně samotného Boha, jenž se v novozákonním zjevení konečně stává laskavou a o něco srozumitelnější „bytostí“. I o tom sice autor obhajoby člověka pochybuje a polemizuje, avšak způsobem, který je nad míru inspirativní a atraktivní.

            Drobný vhled do jedné z Jungových prací by mohl čtenáře přesvědčit, že tam, kde sami prožívají něco z Jóbova utrpení, mohou zahlédnout paprsek smyslu toho, proč se věci mají tak, jak se mají. Odpověď na Jóba je náročným čtením, plným vedlejších cest, zákrut a rozporů.

Jde ale o myšlení, které je v jistém smyslu symbolem současného člověka. Přenádherné suché jehly Jóba s vlaštovkami od Bohuslava Reynka nás pak mohou na naší retrospektivní cestě provázet a být pro nás inspirací.

 

***

Carl Gustav Jung: Odpověď na Jóba,

přeložil Karel Plocek, Vyšehrad, Praha 2015

 

Foto popis|

 

 Zpět na knížku "Odpověď na Jóba".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook