Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Papež František a jeho reforma církve  »  Papež František a jeho reforma církve -Kam pluješ, biskupe Františku?_29.11.2016

Papež František a jeho reforma církve -Kam pluješ, biskupe Františku?_29.11.2016

Kam pluješ, biskupe Františku?

29.11.2016    Katolický týdeník    str. 09    Perspektivy - Kultura

           

KNIŽNÍ TIP Aleny Scheinostové

 

Kam František kormidluje církev? – tak zní v originále titul knihy Paula Zulehnera, kterou český vydavatel nabízí pod názvem Papež František a jeho reforma církve.

A na titulní otázku, již si klade s nadějí i znepokojením nejen katolické společenství, v mnohém poctivě a do hloubky odpovídá.

 

Rakouský kněz a emeritní profesor pastorální teologie ve Vídni Zulehner sebral bohatý materiál rozmanitých Františkových proslovů, rozhovorů, jež poskytl médiím, církevních dokumentů a dalších pramenů (editorům českého vydání patří dík za dohledání odpovídajících českých zdrojů). Na jeho základě pak ilustruje a dokládá svůj pohled na Františka jako na „empatického lékaře“ církve, která je podle papeže malátná a unavená, a to vinou své „zahleděnosti do sebe samé“. Odtud pak Zulehner vysvětluje Bergogliův zápal pro novou misii, aktivní křesťanství, jež se nezakopává ve svých pozicích, ale hnáno pohybem Ducha Svatého vykračuje k lidem chudým a všelijak zraněným.

            Zulehner, žák jednoho z teologů II. vatikánského koncilu Karla Rahnera, srovnává své františkovské úvahy s tezemi Paktu z katakomb – závazku „chudé a sloužící církve“, který v samotném závěru koncilu roku 1965 podepsalo několik set biskupů. Jednotlivé paragrafy paktu vybízejí k bezvýhradnému následování evangelia, pokoře a jednoduchosti života, vzdorování pokušení moci a světským poctám či k veřejnému nasazení svých možností a autority. Konkrétními momenty Františkova pontifikátu Zulehner prokazuje, nakolik – o půlstoletí později – argentinský papež tyto zásady mimoděk naplňuje. Ať už se jedná o Františkovo bydlení v Domě sv. Marty, prosté oblékání a narušování protokolu nebo jeho vystoupení před evropskými poslanci či hovory se státníky, jednotlivé body korespondují až přímočaře a navozují přesvědčení, že právě tato podoba církve u mnohých zrála od druhé světové války jako konkrétní odpověď na proměnu prudce se polarizujícího světa, rozkročeného mezi mocný globální Sever a zbídačelý, bezvýznamný Jih.

            Samozřejmě, pak jsou tu také chudí. Je poučné sledovat spolu se Zulehnerem pozadí Františkova vztahu k nemajetným a sociálně vyloučeným v argentinské katolické tradici a díky tomu si zase o něco silněji uvědomit, že František není jen „papežem Evropy a pro Evropu“, stejně jako pouze evropskou záležitostí není sama církev. Z tohoto rozšířeného hlediska jsou pak snáze pochopitelné otázky papežova přístupu k rozmanitým formám rodiny včetně těch „nedokonalých“ či jeho přání, aby církev objala i hříšníky proti těm nejakcentovanějším bodům katolické morálky. Zulehner neskrývá (místy snad až nekritický) obdiv k Františkovi, který tak, jak jej autor zachycuje, uskutečňuje na bohaté škále závěry koncilu a – parafrázujme – rekonstruuje starobylou loď církve tak, aby se mohla pustit na novou plavbu i do nejbouřlivějších vod dneška.

            Je nevýhodou titulu, že vyšel ještě před publikováním encykliky Laudato si´ (o té se v knize mluví v budoucím čase), před synodou o rodině a pochopitelně i před jejím završením v dokumentu Amoris laetitia. Některé své myšlenky by autor možná nyní rozvinul, jiné poupravil. Každopádně však základní směr, kterým Bergoglio loď církve kormidluje, Zulehner vyznačil tak, že časovou prodlevou neztrácí. A po pročtení svazku je navíc zase o něco jasnější, co tím vším František vlastně myslí.

 

Paul M. Zulehner: Papež František a jeho reforma církve (Vyšehrad 2016)Zpět na knížku "Papež František a jeho reforma církve".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook