Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Po cestách kamenitých  »  Po cestách kamenitých - recenze prof. Meda

Po cestách kamenitých - recenze prof. Meda

Kniha, kterou byste

neměli přehlédnout

vybírá Jaroslav Med

Obliba knižních rozhovorů s různými osobnostmi je čtenářsky přitažlivá také díky edici Rozhovory, kterou vydává nakladatelství Vyšehrad a v níž jsme se mohli setkat s lidmi, kteří svým dílem i životními poznatky podstatně rozšířili naše obzory (M. Bárta, F. Koukolík, J. Stránský a další). Rozhodně mezi ně patří i náš významný arabista a afrikanista, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Luboš Kropáček, s nímž vedla obsáhlý rozhovor dvojice renomovaných novinářů Martin T. Žikmund a Jan Paulas. Kniha má název Po cestách kamenitých. O životé, islámu a křesťanské víře (Vyšehrad, Praha 2013).

O islámu a muslimských zemích můžeme dnes a denně číst v denním tisku, zejména v souvislosti s děním na Středním východě či v obavách z možných tcroristických útoků. Muslimský svět, jako jistá enkláva všudypřítomného nebezpečí, ať již v souvislostech s nekonečnou syrskou občanskou válkou či znejišťujících obav z ropné krize, má své nezanedbatelné místo v našem vnímání světa. Prof. L. Kropáček nás však uvádí do muslimského světa nikoli z vnějšku, tak jak je vnímán v souřadnicích mezinárodně po litických, nýbrž z nitra jeho náboženských pravd a životních prožitků. A to je nesmírně cenné a podnětné, protože většina z nás má právě o podstatách muslimského světa velmi omezené či zkreslené představy. Luboš Kropáček, doslova a do písmene sžitý s muslimskou realitou, nás seznamuje se základy islámu, který je nutné chápat jako soubor náboženského učení, právních norem a kulturně civilizačních faktorů. Interpretace Koránu, modlitební praxe muslimů, pojetí rodiny i postavení ženy ve společnosti – to jsou velmi podstatné principy muslimské náboženské praxe, s nimiž nás L. Kropáček seznamuje. Neopomine nás upozornit ani na vnitřní rozpory muslimské náboženské praxe, jak je reprezentují spory mezi sunnity a šíity či mezi wahhábismem a súfismcm, jimž můžeme stěží porozumět. Ncobyčejně podnětný jc i Kropáčkův vhled do afrického velmi složitého náboženského střetávání, včetně problémů s inkulturací náboženských kultů.

Svůj hodnotící pohled na svět opírá prof. L. Kropáček o svou nezpochybnitelnou křesťanskou víru. Při všcch svých znalostech a mnoha civilizačních setkáních si je vědom faktu, že současný svět, úzce propojený ekonomicky, komunikačně i různými vojensko-politickými pakty, naléhavě potřebuje jistý ctický tmel, základní shodu v etických hodnotách, jež by zabránily civilizačnímu kolapsu. A zdc jej velice podstatně oslovuje projekt „světového étosu", jak jej pojímá známý švýcarský teolog Hans Küng, toužící po spojení toho nejlepšího, čím oslovuje náboženství současného člověka.Zpět na knížku "Po cestách kamenitých".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook