Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Pod křížem a půlměsícem - Klub knihomolů

Pod křížem a půlměsícem - Klub knihomolů

Postavení Židů v křesťanském a islámském světě středověku

Pod-krizem-a-pulmesicem

Z hlediska historického jsou Židé jedním z nejzkoušenějších národů vůbec. Kromě židovských pogromů ve dvacátém století, na které si vzpomene nejen ten, kdo jejich dobu zažil, je třeba mít na paměti četná příkoří z dob středověku a raného novověku. Právě o Židech v období středověku vypráví nová kniha nakladatelství Vyšehrad.


Pod křížem a půlměsícem s podtitulem Židé ve středověku je dílem Marka R. Cohena, profesora Princetonské univerzity v oboru blízkovýchodních studií. Autorovy výzkumy se do velké míry opírají o dokumenty nalezené v káhirské genize, jakémsi „pohřebišti“ starých rukopisů. Zabývá se především životem Židů v islámských zemích ve středověku.

Knihu Pod křížem a půlměsícem, jež vyšla poprvé v anglickém jazyce roku 2004 a podruhé v doplněném vydání v roce 2008, přináší nakladatelství Vyšehrad letos i českým čtenářům. Studie se ve světě dočkala velmi pozitivního přijetí jak u laických čtenářů, tak i u odborné veřejnosti. V anglofonním světě se stala bestsellerem a byla přeložena do řady evropských jazyků i do hebrejštiny, arabštiny a turečtiny.

Jak je již z názvu knihy patrné, autor se zaměřuje na islámsko-židovské a křesťansko-židovské vztahy ve středověku a na cesty, kterými se ubíraly. Snaží se například vysvětlit, proč je pravdou, že Židé se v arabském a islámském světě mohli cítit mnohem bezpečněji než v zemích křesťanských. Tento pohled je velmi ojedinělý, jelikož obvykle se autoři podobných studií zaměřují pouze na jeden z problémů, tedy buď na křesťansko-židovské, nebo na islámsko-židovské vztahy.

Původně byla studie reakcí na jistý pohled na islámsko-židovské vztahy, který propagovalo stále více odborníků v oboru. Dnes je sice již všeobecně přijímanou pravdou, že vztahy mezi Židy a Araby byly mnohem lepší (ale rozhodně ne bezkonfliktní či dokonce ideální) než vztahy mezi křesťany a Židy, ale někteří badatelé dohnali tento postoj až do extrému. Domnívali se, že mezi Židy a Araby vládla jakási mezináboženská utopie. Recenzovaná studie tento názor s pomocí mnoha důkazů vyvrací.

Co se vztahů mezi židovským a křesťanským světem týče, autor se na ně snaží pohlížet z nového a dosud málo prozkoumaného úhlu a zaobírá se dopodrobna otázkou, proč se tak dramaticky zhoršily vztahy mezi přívrženci těchto dvou náboženství ve střední Evropě během středověku. Nezaobírá se však jen persekucemi, které Židy postihly ze strany křesťanů. Zkoumá i to, jaká příkoří na Židech páchali v tomto směru jindy idealizovaní Arabové.

Kniha je rozdělena na pět částí (Mýtus a kontramýtus, Náboženství a právo, Hospodářství, Společenský řád a Polemiky a pronásledování), které se dále pro lepší přehlednost dělí na kapitoly a podkapitoly. Text je prost nadměrného užívání odborných výrazů, takže si jej bez neustálého hledání ve slovníku cizích slov užije i laický čtenář. Ostatně sám autor již v úvodu vysvětluje, že jeho práce je cílená na odborníky, vysokoškolské studenty i běžné čtenáře.

Titul Pod křížem a půlměsícem si jistě získá široké spektrum čtenářů. Vysokoškolští studenti získají v knize cennou látku pro úvod ke křesťansko-židovským a muslimsko-židovským vztahům ve středověku, laičtí čtenáři si zase budou moci rozšířit své znalosti o zcela nové informace, jež do nich dost možná zasadí semínko zájmu o probírané téma. Přitom se rozhodně nudit nebudou, kniha je velmi čtivá a poutavá a je možno ji doporučit každému, kdo má zájem o dějiny.

http://www.klubknihomolu.cz/62635/postaveni-zidu-v-krestanskem-a-islamskem-svete-stredoveku/

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook