Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Pod křížem a půlměsícem - HISTORYWEB.SK

Pod křížem a půlměsícem - HISTORYWEB.SK

http://www.historyweb.sk/clanky/detail/pod-krizom-a-polmesiacom#.U-npSKPCe4E

Pod krížom a polmesiacom

Publikované : 30.07.2014 | Komentárov: 0 | Zobrazení: 237

Židia a moslimovia, oheň a voda? V súčasnosti sotva iný rozpor vyvoláva väčšie emócie, než konflikt na Blízkom východe. V jeho tieni sa však často zabúda, že tieto spoločenstvá prešli zložitým historickým vývojom.

Skúsenému čitateľovi by sa nemalo stať, že pristupuje k nejakej knihe s predsudkami. Občas sa ale stane, že niekoľko nie práve vydarených recenzií od čítania dobrej knihy odradí. Je však lepšie knihu raz prečítať, než si o nej dvakrát prečítať.

Kniha Pod křížem a půlměsícem autora Marka R. Cohena, profesora Princetonskej univerzity (preklad Jiří Blažek), sa v niekoľkých častiach pokúša porovnať postavenie Židov v stredovekej kresťanskej a islamskej spoločnosti a vyvrátiť mýtus o „zlom kresťanstve a dobrom islame“.

 

Útlak Židov?

V prvej časti autor sumarizuje mýty o bezproblémovom spolunažívaní židov a moslimov v islamských krajinách v stredoveku, ako aj kontramýty o islamskej perzekúcii Židov. Prof. Cohen (rovnako ako Bernard Lewis) autorstvo „mýtu o zlatej ére Židov pod vládou islamu“ pripisuje židovským autorom 19. stor., ktorí takto reagovali na zlé (a ešte sa aj zhoršujúce) postavenie Židov v európskych krajinách. Mark Cohen však dokázal identifikovať aj autorov kontramýtu o „protižidovskej podstate islamu“. Tých zase vidí medzi publicistami a propagandistami, ktorí vycítili potrebu reagovať na arabské tvrdenia o mierovom spolužití Židov a Arabov v Palestíne, ktoré narušila až sionistická kolonizácia a okupácia. (Medzi inými spomína pamfletistku Bat Ye’or a fabrikátorku Joan Peters, ktorých tvrdenia boli nespočetnekrát vyvrátené, napriek tomu ich islamofóbne a protipalestínsky zameraní autori nestále citujú.)

Autor však ide ďalej a identifikuje aj zdroj mýtu o „permanentnom útlaku Židov v moslimských krajinách“ v samotnom Izraeli. Vidí ho v potrebe orientálnych Židov, občanov Izraela, vyrovnať sa v utrpení svojim spoluobčanom európskeho pôvodu, obetiam holokaustu (s. 54). V našich stredoeurópskych podmienkach (kde možnosť diskusie o takýchto kontroverzných témach úplne absentuje) by autora od obvinenia z antisemitizmu za toto tvrdenie neochránil ani jeho vlastný židovský pôvod. Našťastie pre profesora Cohena, žije a tvorí v USA.

V druhej časti sa venuje právnemu postaveniu Židov v kresťanskom a islamskom svete v stredoveku. Pôvod náboženskej neznášanlivosti kresťanstva voči judaizmu nachádza v „konkurencii“ oboch náboženstiev v podmienkach náboženského pluralizmu rímskej spoločnosti. Naproti tomu islamská spoločnosť sa judaizmom nikdy necítila ohrozená, naopak, židovstvo pre moslimské krajiny predstavovalo vždy menšie nebezpečenstvo než kresťanstvo. Židia nikdy netvorili politický celok ohrozujúci islamskú spoločnosť (okrem epizódnej výnimky Chazarskej ríše),  aký predstavovala napr. kresťanská Byzancia či pyrenejské štáty.

 

Moslimskí a židovskí obchodníci

V tretej časti autor čitateľa oboznamuje s úlohou Židov v stredovekom hospodárstve. Hlavné odlišnosti vidí v tom, že židovský obchodník v islamskom svete sa viac-menej v ničom neodlišoval od svojho moslimského konkurenta, naproti tomu v kresťanskom svete bol vytlačený na okraj a smel sa venovať iba pre kresťana nečistým formám podnikania.

V štvrtej časti zase opisuje spoločenské postavenie Židov. Hlavný rozdiel vidí v integrácii Židov v islamskej spoločnosti a ich marginalizácii v spoločnosti európskej (kresťanskej).

V piatej časti sa venuje náboženským polemikám a prenasledovaniu Židov v islamskej aj v kresťanskej spoločnosti. Sumár zozbieraných prameňov síce ukazuje na nie ľahké postavenie Židov v islamskom svete, v porovnaní so svetom kresťanským však vychádza ako jednoznačne lepšie.

Všetky časti knihy pôsobia uceleným dojmom a napriek tomu, že predsa len ide o text vedecký (aj keď upravený do populárnej formy), obsah aj štýl čitateľa zvádzajú prečítať knihu „jedným dychom“ – ak by to len iné povinnosti dovolili.

Z výhrad hádam iba dve. Mierne zavádzajúce je jednotné používanie pojmu Žid na označenie etnického Žida a konfesionálneho žida. V edičnej poznámke je to vysvetlené, ako snaha ujednotiť text, keďže striktné rozlišovanie Žid/žid považoval vydavateľ za zbytočne rušivé. S tým sa však nedá úplne súhlasiť, robiť rozdiel medzi etnicitou a konfesionalitou svoj zmysel má, hlavne v kontexte chápania (chápania v zmysle porozumenia, nie súhlasu!) antisemitizmu.

Trocha rušivo na konci knihy pôsobí tiež doslov pro českého čtenáře“ od Davida Biernota. Toto „dovysvetlenie“ by menej citlivý čitateľ mohol pochopiť ako istú korekciu obsahu knihy a ako pokus opis postoja kresťanskej (alebo skôr európskej) spoločnosti voči Židom predsa len istým spôsobom „vylepšiť“.

Zmienené výhrady však nijako nenarúšajú dobrý pocit z prečítania tejto užitočnej knihy. Všetkým historikom medievalistom, no aj amatérskym záujemcom o stredoveké dejiny, dejiny Židov, dejiny islamu, ale aj o medzináboženský dialóg, možno knihu vrelo odporučiť.

Zároveň je však treba potenciálnych čitateľov, ktorí by v tejto knihe hľadali potvrdenie tej „svojej“ pravdy, vopred upozorniť, že ak autor zbúral mýtus o mierumilovnom spolužití židov a moslimov v stredoveku, potom kontramýtus o antisemitskej povahe islamu rozdrvil na prach.

 

Jaroslav Drobný

 

 

 

Mark R.Cohen: Pod křížem a půlměsícem. Židé ve středověku. Prel. Jiří Blažek. 1.vyd. Praha : Vyšehrad 2013. 400 strán, pevná väzba. ISBN 978-80-7429-352-8.

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook