Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Posvátno - Text na záložce

Posvátno - Text na záložce

Knihou Posvátno (vyd. 1917) se vracíme ke kořenům, z nichž vyrůstá současná fenomenologie náboženství. Novou metodu do religionistiky a filozofie náboženství vnesl německý autor Rudolf Otto (1869–1937).

V této své klíčové studii o základech náboženství odmítl racionalistická vysvětlení tradiční religionistiky a dogmatiky a zdůraznil, že náboženství obsahuje neredukovatelný mimoracionální prvek. Centrem každého náboženství je podle něho zkušenost tajemství vzbuzujícího chvění a úžas (mysterium tremendum et fascinans), kterou nelze odvodit z ničeho jiného. Posvátno v tomto smyslu ještě nemá racionální a morální kvality, které podle Otta přistupují až dalším historickým vývojem náboženství. Převahu křesťanství, kterou jako luteránský teolog vždy hájil, spatřuje právě zde, v tom, že toto náboženství nejlépe rozvíjí „cit pro posvátno“, který ovšem sdílí s ostatními náboženstvími.

Svou otevřeností k duchovní hodnotě ostatních náboženství (sám byl významným znalcem indického náboženství) je Otto aktuální i v dnešní době, která naléhavě pociťuje potřebu vyrovnat se pozitivně s mnohostí náboženských tradic, aniž by se ztratil smysl pro cenu tradice vlastní. A pochopení, že v náboženství zkušenost a cit přichází před rozumem a etickými pravidly, aniž by se ovšem význam těchto „dodatečných“ prvků umenšoval, může pomoci duchovnímu životu každého člověka, který se v nějakém smyslu považuje za náboženského.

Nabídka klasického výchozího díla fenomenologicky zabarvené filozofie náboženství tak není jen akademickým počinem. Je to krok k porozumění náboženství nejen jako čehosi cizího. Umožňuje postavit se k němu tváří v tvář, jako k výzvě. Umožňuje odpovědět na náboženskou výzvu odpovědněji a poučeněji.

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook