Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Přes propasti věků  »  Přes propasti věků - Text na záložce

Přes propasti věků - Text na záložce

Kniha zahrnuje tři téměř neznámé kapitoly z našich nejstarších dějin. První pojednává o Hradisku svatého Klimenta u Osvětiman, pravděpodobném duchovním středisku cyrilometodějské misie. Druhá je věnována tajemné „české“ světici svaté Orosii, která byla zavražděna v 8. století v Pyrenejích. Třetí se vztahuje k pravděpodobně visigotské kněžně Fritigil, žijící na našem území ve 4. století, která byla v písemném kontaktu s biskupem svatým Ambrožem a jeho sekretářem svatým Paulinem.

Životní příběh autora této knihy JUDr. Jana Svobody (* 1881) je historie vesnického chlapce, synka drobného chalupníka, který se vlastním úsilím propracoval až na významná místa státního aparátu a k badatelské práci v oboru, který si zamiloval. Z venkovské jednotřídky o čtyřech odděleních se prosadí do „velké“ obecné školy, kde se už učí němčině, udělá zkoušku do nejbližšího gymnázia, tehdy německého, ve stálém boji o to, jak studia zaplatit, stráví dva roky v jezuitském alumnátě, který opouští, a dokončuje pak s velkým zpožděním střední školu maturitou. Presenční vojenská služba ve Vídni mu umožní studium účetnictví a práv, které dokončuje doktorátem na vídeňské univerzitě. Těžké národnostní a sociální podmínky, jimiž se probíjí, ho formují v nadšeného vlastence se silným sociálním cítěním. Jako menšinový pracovník ve Vídni zakládá několik ústavů pro české úředníky, české služebné apod., svými články o národohospodářských otázkách se stává známým, takže je kooptován do výboru Slovanské společnosti národohospodářské. První světovou válku prodělal většinou jako účetní důstojník na frontě v Haliči, v dnešním Polsku. Po válce se dík své kvalifikaci stal ředitelem Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně. Redigoval časopisy Obzor sociální péče a Válečný poškozenec. Založil Sušilovu kolej v Brně pro vysokoškoláky a první diecézní Charitu pro diecézi brněnskou. Stále větší zájem projevuje o dějiny, zejména o epochu velkomoravskou a cyrilometodějskou misii. Středem jeho pozornosti se stalo zejména Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman. Na tato témata napsal desítky článků a studií. Založil Matici svatoklimentskou a redigoval její věstník Velká Morava. Po přeložení do Prahy pokračoval v této činnosti i na novém působišti až do zrušení spolků komunistickým režimem v r. 1955 a poté v omezených možnostech až do své smrti v r. 1968.

                B.S.Zpět na knížku "Přes propasti věků".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook