Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Příběhy raně křesťanských mučedníků II.  »  Příběhy raně křesťanských mučedníků II - Text na záložce

Příběhy raně křesťanských mučedníků II - Text na záložce

Svazek volně navazující na publikaci Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké marty­rologické literatury (Vyšehrad 2009) obsahuje překlady celkem třinácti latinských a řeckých textů vzniklých ve 4. a 5. století. Jejich hlavními hrdiny jsou opět ženy a muži, kteří pro své náboženské přesvědčení neváhali podstoupit mučení a smrt. Oproti prvnímu svazku byly vybrány texty sepsané až po vítězství křesťanství v římské říši na počátku 4. století, které dokumentují další vývoj hagiografické literatury po konstantinovském obratu a zohledňují žánrové, ideové a teritoriální rozrůznění pozdější mučednické literatury na prahu jejího přechodu k raně středověké hagiografii. Kromě textů vědomě stylizovaných do podoby dřívějších mučednických akt (Umučení Eupla; Umučení Agapé, Eiréné a Chioné) kniha obsahuje žánrově rozmanitá vyprávění, sahající od novelistických líčení (Umučení Konóna), přes částečně či zcela smyšlené příběhy (Umučení Ignatia Antiochijského; Umučení Dasia) po ukázku rozsáhlých, ryze epických skladeb, jež získaly na konci antiky nesmírnou popularitu (Akta Šebestiánova). Významnou část knihy zabírají rovněž překlady textů věnovaných mučedníkům z řad donatistů – severoafrických křesťanů, kteří byli ve 4. století jako schizmatici pronásledováni katolickou většinou.

 

Kniha obsahuje české překlady následujících mučednických textů:

Umučení Ignatia Antiochijského

Umučení Konóna

Umučení abitinských mučedníků

Umučení Agapé, Eiréné a Chioné

Umučení Maximy, Donatilly a Secundy

Umučení Eupla

Umučení Dasia

Akta Šebestiánova

Umučení Donata z Advocaty

Umučení Marcula

Umučení Izáka a Maximiana

Umučení Aemiliana

Umučení Saby Gótského

Všechny texty, přeložené z latinských a řeckých originálů pracovníky Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Univerzitě ­Palackého v Olomouci, jsou opatřeny dílčími úvody i obsáhlým poznámkovým aparátem. Celou knihu uvádí předmluva italského odborníka na hagiografii Franceska Scorzy Barcellony z univerzity v Římě (sepsaná speciálně pro tuto ­knihu) a úvodní literárněhistorická studie Jiřího Šubrta. Nechybí ani barevná obrazová příloha a tematické rejstříky, jež usnadňují orientaci v knize.

 

Svazek, připravený pracovníky Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Univerzitě Palackého v Olomouci, volně navazuje na publikaci Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury (Vyšehrad, Praha 2009). Obsahuje překlady celkem třinácti latinských a řeckých mučednických textů vzniklých ve 4. a 5. století, tedy poté, co v římské říši zvítězilo křesťanství.

 

Již vyšlo:

Neznámá evangelia

No­vo­zá­kon­ní apo­kry­fy I

Pří­bě­hy apo­š­to­lů

No­vo­zá­kon­ní apo­kry­fy II

Pro­roc­tví a apo­ka­lyp­sy

No­vo­zá­kon­ní apo­kry­fy III

Ru­ko­pi­sy z Nag Ham­má­dí 1

Ru­ko­pi­sy z Nag Ham­má­dí 2

Ru­ko­pi­sy z Nag Ham­má­dí 3

Příběhy raně křesťanských mučedníků

Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literaturyZpět na knížku "Příběhy raně křesťanských mučedníků II. ".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook