Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Proroci,jejich slova a jejich svět  »  Proroci, jejich slova a jejich svět - Text na záložce

Proroci, jejich slova a jejich svět - Text na záložce

Proroci, jejich slova a jejich svět

Proroci představují nanejvýš zajímavý a významný jev starověkých náboženských dějin. Kromě toho prorocké knihy tvoří po Pentateuchu neboli pěti knihách Mojžíšových druhou základní část hebrejské bible, která sama je židovským kánonem a zároveň součástí kánonu křesťanského. Přesto je literatury věnované tomuto tématu v našem prostředí poskrovnu. Tuto nerovnováhu chce napravit monografie Jiřího Hoblíka Proroci, jejich slova a jejich svět.

V první části se autor zabývá otázkou, co profétií rozumět a jak ji zařadit, a sleduje její dějiny od prvních dokladů na starém Předním východě přes hebrejskou profétii až po rané křesťanství. Protože odkaz hebrejské tradice je nejobsáhlejší a bádání mu věnuje největší pozornost, je zvláštní prostor vyhrazen právě prorokům hebrejským a jejich odkazu. Druhá část knihy se pokouší z různých úhlů pojednat fenomén hebrejské profétie a nastínit formální i obsahové rysy starozákonní prorocké literatury.

Základní rovinu pojednání tvoří literární dějiny a výsledky jejich zkoumání chtějí být prospěšné religionistice i biblistice, ale též bádání o dějinách
a náboženství starého Předního východu. Knížka je nicméně otevřená všem zájemcům o svět starověkých proroků a prorokyň a může se stát průvodcem při hledání odpovědí na otázky, co hledat v prorockých spisech Starého zákona.Zpět na knížku "Proroci,jejich slova a jejich svět".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook