Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Politické myšlení evropské reformace  »  Recenze Dějiny a současnost

Recenze Dějiny a současnost

Politika se dnes stala pouhou karikaturou. Téměř každým dnem se díky investigativním novinářům objeví tajně pořízené nahrávky, emailová korespondence či pokoutně stažené dokumenty, jež prokazují, že politika už dávno ani nepředstírá správu věcí veřejných. Politická kultura v Čechách padá do stále větších hlubin, dna však prozatím nevidět. Politici ztratili odpovědnost, ztratili korektivy v podobě vnímání každodenního života a spolu s tím ztratili i vyprázdnili svůj jazyk. Poslouchat politické „diskuse“ ve chvíli, kdy se nehraje na kamery či před mikrofonem, chce velkou míru otrlosti. Jazykem politiků se stala sprostota, v níž se vytratila elementární úcta k názorům druhých. Návrat do minulosti, o němž zde bude řeč, sice není klíčem, neboť dávno skončily časy, kdy minulost byla učitelkou života, avšak číst si o politice dnů minulých alespoň navozuje sladký pocit zlatého věku, jenž nepotřeboval soudců.
Obě dvě knihy, jež se primárně vztahují k politice, přitom nijak nezastírají, že i před pěti šesti staletími byla politika tuhým bojem, plným pragmatismu a kategorického prosazování vlastních představ. Na rozdíl od dnešních politiků však političtí myslitelé předmoderní společnosti byli o svých nikoli hodnotově neutrálních názorech přesvědčeni. Kniha Martina Wernische Politické myšlení evropské reformace (Vyšehrad, Praha 12011) systematickým způsobem mapuje politické představy náboženských myslitelů německé reformace. Jejími ústředními hrdiny jsou Martin Luther, Huldrych Zwingli a Jan Kalvín. K nim se pak pojí tzv. monarchomachové, kteří do politického diskurzu vnesli otázku práva poddaných svrhnout svou vrchnost, jež ve svých důsledcích definitivně rozložila staré představy o božském uspořádání společnosti podle tří navzájem propojených a v božském záměru podřízených stavů. Wernischova kniha se rozhodně nečte snadno, a to nikoli proto, že vznikla jako kapitola do velkých, autorsky českých dějin politického myšlení. Autor má specifický způsob vyjadřování, zakódovaný do archaizujícího jazyka, jenž nutí čtenáře nad každou větou přemýšlet. Na první pohled by mohla být překvapivá skutečnost, že Wernisch ponechal stranou politické představy reformačních teologů českého (či českoněmeckého) původu a že se zaměřil pouze na osoby nejvýznamnějších reformátorů. Učinil tak ale proto, že chtěl zachytit nejdůležitější myšlenkové proudy a důraz kladl na jejich původnost a originalitu, nikoli na jejich sekundární recepci. Sice tím poněkud zrelativizoval pojem evropská reformace, jenž stojí v názvu jeho knihy, na druhé straně však tímto prizmatem mohl předložit jasně strukturovaný výkladový koncept. Tomu jistě není možné nic vytknout, snad vyjma skutečnosti, že poněkud paradoxně z evropské reformace po vzoru většiny badatelů vyčleňuje husitskou reformaci před reformacemi a stejně tak i jednotu bratrskou. A přitom právě především první generace bratří přišly z hlediska politického myšlení
s propracovanou představou náboženské tolerance a správy věcí veřejných zbavených veškeré politické moci. To, že podobné otázky ve své době nebyly otázkami pouze teologickými, pak dokumentuje celá Wernischova kniha. Politické myšlení evropské reformace bylo myšlením neoddělitelně spjatým s řešením teologických a náboženských problémů, jež se od katolického světa lišilo především výrazným podílem laiků na korekci někdy přepjatých premis ryzích teologů. Mimo to pak Wernisch velmi dobře ukazuje, že teprve reformační myšlení se stalo politickým myšlením tištěných knih a jazyka, jenž sám o sobě formuje svébytnou politickou kulturu.

Martin Nodl, Dějiny a současnost 6/2011Zpět na knížku "Politické myšlení evropské reformace".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook