Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Na nových stezkách ducha  »  Recenze doc. Zdeňka Vojtíška v časopisu Dingir

Recenze doc. Zdeňka Vojtíška v časopisu Dingir

 

Dobré ovoce religionistické práce
 
Ivan O. Štampach, Na nových stezkách ducha. Přehled a analýza současné religiozity, Vyšehrad 2010, 262 stran.
 
Poslední monografii Ivana Štampacha, patrně našeho současného nejvýznamnějšího religionisty, snad můžeme symbolicky dát do souvislosti s dosažením požehnaného věku, který mu umožňuje ústup z vyčerpávající pedagogické činnosti. Jeho kniha „shrnuje a vyhodnocuje ... pozorování publikovaná dříve v samostatných článcích, příspěvcích nebo kapitolách“ (Závěr, str. 241), a završuje tak jednu bohatou etapu jeho života.
Tím ale není řečeno, že se jedná o pouze jakýsi výtah z výsledků dosavadních Štampachových odborných aktivit nebo o pouhé sondy do jednotlivých religionistických témat. To v žádném případě – podtitul „přehled a analýza současné religiozity“ je zcela odpovídající: autor ukazuje současný duchovní život v celé jeho šíři (ať už inspirační nebo geografické) a vkládá ho do společenského (právního, kulturního apod.) kontextu. Pozoruhodný je autorův záměr uspořádat „prostor“ současného duchovního života do „koncentrických kruhů“, kdy „uvnitř je česká situace, jíž se věnuje největší pozornost“ (tamtéž), většími kruhy jsou pak Evropa, Eurasie a celý svět. Vzniklo tak dílo, které může velmi dobře sloužit jako základní religionistická příručka. Díky promyšlenému členění látky a bohatému a srozumitelnému jazyku je vhodné i pro laiky nebo i pro výuku na středních školách.
Přehledovost, systematičnost a kontextualizace ale neznamená, že by v díle bylo málo osobního, „štampachovského“. I v této knize můžeme ocenit autorova střízlivá, maximálně přesná vyjádření a korektnost v nejlepším smyslu tohoto slova. V popisech, které se týkají kontroverzních témat (např. ateismu či společenství svědků Jehovových), je přítomná empatie a obdivuhodná autorova snaha vyhnout se jakýmkoli negativním předpokladům a stereotypům. Zřetelná je též jeho typická schopnost zastat se slabšího (např. hnutí Falun kung, které trpí v čínské politické diktatuře). „Štampachovská“ jsou ovšem i témata, jimiž se kniha zabývá hlouběji a podrobněji, než by tomu muselo u přehledové publikace být. Za obzvlášť cenné považuji kapitoly o hermetismu a novopohanství (o nichž česká odborná literatura pojednává zatím stále nedostatečně). Je také dobré, že kniha obsahuje i další autorova typická témata, např. ateismus nebo mezináboženský dialog. Jen u popisu anthroposofie autor zašel – zdá se mi – až příliš daleko. Prostor, který jí věnoval, činí přehled poněkud nevyváženým.
Mám za to, že nová kniha Ivana Štampacha dokáže přinést užitek i radost. Těm, kdo autora dosud neznají, udělá radost množství faktů a jejich přehledné a logické uspořádání. My, kdo díla tohoto autora známe, můžeme mít při čtení radost z nové „dávky“ jeho odborného a lidského přístupu, který může tolik inspirovat.
Zdeněk Vojtíšek, časopis Dingir

 Zpět na knížku "Na nových stezkách ducha".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook