Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Recenze Jana Kremera, Studia Mediaevalia Bohemica

Recenze Jana Kremera, Studia Mediaevalia Bohemica

Caesarius z Heisterbachu, Vypravěni

o zazracich. Středověky život v zrcadle

exempel

, přeložila a uvod napsala Jana Vypravěni o zazracich

Dialogus Miraculorum

desitkami dochovanych rukopisů (čtyři pochazeji

z českych zemi) řadi mezi středověke „bestsellery“

sveho žnru. Dilo cisterciackeho mnicha Caesaria

z Heisterbachu (kolem  –po ) autorka

opatřla stručym uvodem, kde navazala na starš

domaci badani druhe poloviny . stoleti, přdevšm

na prace Eduarda Petrůa Karla Dvořka.

Přpravit přklad nebyl ukol snadny. Přstož

se již

jazycich, byly tyto překlady vždy neuplne;

latinsky original dosud postrada moderni kritickou

edici – připravuje ji Fritz Wagner na Freie

Universitat v Berlině. Bylo proto nutne pracovat se

zastaralym textem Josefa Strangeho z roku !.

V předmluvě autorka představuje osobnost

neobyčejně plodneho novicmistra, ktery kromě

předkladaneho textu, pochazejiciho z let 

až , sepsal take

kolinskych biskupů, dva životopisy durynske

šlechtičny Alžběty,

Engelberta, a sva dila navic shrnul v autorskem

katalogu. Nechutova dokonce Caesaria, i když

měl předchůdce v samotnem cisterciackem řadu

(např. Herberta z Clairvaux), označuje za zakladatele

samostatneho žanru exemplarni literatury.

Adresatem korpusu předkladanych textů byli novici

klaštera Heisterbach pobliž Bonnu, kde autor

jako učitel a později snad jako převor působil.

Original je rozdělen do dvanacti distinkci, ktere

mladiky nejprve seznamuji s cisterciackym řadem,

dale vysvětluji funkci pokani, zpovědi, různe

druhy pokušeni, nebezpeči demonů, zbožnou

prostotu, marianskou zbožnost, viděni, svatosti,

zazraky a konči vykladem umirani a posmrtne

odplaty. Formou dialogu novice a mnicha předklada

Dialogus

jeptišek, mnichů, rytiřů i kupců, se kterymi se

mohli novicove ztotožnit, ale take konkretnich

historickych osobnosti, jakymi byli panovnici

a biskupove. Text podava svědectvi o vrcholně

středověke zbožnosti, teologii, eschatologii, hudbě

i materialni kultuře. Z historiografi e se věnuje

nejobsahleji bojům proti kaciřům v jižni Francii,

křižovym vypravam a sporům o cisařskou korunu.

V neposledni řadě nam přibližuje (nejen) klašterni

každodennost. Srozumitelny Caesariův jazyk zajistil

dilu široke publikum nejen ve středověku,

ale take v době barokni.

Kvůli velkemu rozsahu rukopisu musel byt

překlad nutně vyběrovy. Jana Nechutova zachovala

hlavni prolog a uvody k jednotlivym distinkcim,

ktere plnily orientačně didaktickou funkci pro

naslouchajici novice. Z obsahu samotneho autorka

představuje „dosti obsahly vyběr“ (s. ), ktery

tvoř přbližětřtinu půodniho latinskeho kompendia.

Text je doplně textologickymi a historickymi

poznamkami i přslušymi rejstřky. Šoda

jen, ž se do objemneho svazku nedostala kapitola

o steinfeldskem probošu Oldřchovi (IV, 1), jehož listůdo Čch a na Moravu přbližěz let !

až se dochovalo v kodexu byvaleho opatstvi

v Arnsteinu. A to i kdyžnemůžme počtat s tim,

ž by nam zminěe exemplum přnašlo konkretněš

informace o tomto aktivnim premonstratovi.

Zdařla publikace

chybnou představu o uzavřenosti světa reformnich

klašterů, a take proto se jistě stane vděčnou

pomůckou v medievistickych proseminařich

a poučenim pro zajemce z řad široke veřejnosti.

Jan Kremer

Vypravěni o zazracich

koriguje

mravoučne přiběhy anonymnich

Vitu

kolinskeho biskupa

Libri octo miraculorum

, katalog

Dialogus

dočkal vydani v několika světovych

, ktere se se svymi šesti

Nechutova, Vyšehrad, Praha 

Sbirky exempel patřily ve středověke literarni produkci

k nejuživanějšim dilům. Take pro moderni

medievistiku jsou nedocenitelnym pramenem,

zejmena při vyzkumu christianizace a imaginace

(Aron Gurevič, Jacques Le Goff ). Přitom je

velmi těžke najit jednotici defi nici samotneho

pojmu exemplum. Badatele se většinou shoduji,

že se jedna o kratky moralizujici utvar, ktery měl

za ukol srozumitelně zprostředkovat konkretni

ideje čtenaři, častěji však naslouchajicimu publiku.

Jako takovy stoji na pomezi několika žanrů

a zrcadli se nejen v mravoučne literatuře, ale

take v legendach, kazanich, pohadkach, bajkach,

„memoarech“ a samozřjměv dilech historiografi

ckych. Kořny exempel lze nalezt v antickem

Řmě v orientalni literatuř a v tradici ždovskokřsťnskych

podobenstvi.

Jana Nechutova v knize

českemu čtenaři představuje vyběr z kompendia

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook