Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Bůh vždycky zatřese stavbou  »  Recenze Josefa Chuchmy

Recenze Josefa Chuchmy

Důležité je nedat se

Magazín Víkend DNES | 30.4.2011 | rubrika: Recenze | strana: 42 | autor: Josef Chuchma


Dialog mezi překladatelem a filozofem Karlem Flossem a spisovatelkou a filoložkou Sylvou Fischerovou je jedním z NEJLEPŠÍCH KNIŽNÍCH ROZHOVORŮ, který u nás v posledních letech vyšel.

Nejprve v největší možné zkratce, kdo je Karel Floss. Narodil se 19. července 1926 v Hodoníně. V Olomouci absolvoval gymnázium, po válce studoval klasickou filologii a filozofii na univerzitě nejprve v Brně, posléze v Olomouci. V roce 1948 vstoupil do dominikánského řádu, po likvidaci řeholí v roce 1950 musel na vojnu k „pétépákům“. Po návratu pracoval mimo oblast školství a kultury jako překladatel, knihovník a dokumentátor. V 60. letech se zúčastnil proslulých ekumenických seminářů v pražských Jirchářích, za normalizace se podílel na seminářích bytových. Po listopadu 1989 se dočkal habilitace pro obor dějiny filozofie na Univerzitě Palackého, na základě rozšířené práce, kterou tamtéž předložil už roku 1968 jednomu ze svých rozhodujících učitelů, filozofu J. L. Fischerovi. Karel Floss nyní překládá, píše, učí, organizuje.
A ještě, kdo je Sylva Fischerová - tím spíš, že základní biografická a bibliografická data o ní kniha Bůh vždycky zatřese stavbou bohužel a bůhvíproč neobsahuje. Narodila se 5. listopadu 1963 v Praze, je dcerou zmíněného J. L. Fischera (1894-1973). Na pražské filozofické fakultě vystudovala klasickou filozofii, tamtéž pedagogicky působí. Publikuje básnické i prozaické knihy; debutovala roku 1986 básnickou sbírkou Chvění závodních koní, nakladatelství Fra nyní Fischerové vydává soubor povídek Pasáž.
Upuštěný ventil On jí tyká, ona mu vyká. Hovoří spolu o jeho životní a duchovní cestě, o jeho vesměs určujících zážitcích a názorech na řadu filozofických a teologických otázek. Odpovědi občas rozprostře na několik tiskových stran; v těch okamžicích je zřejmé, že původní mluvený záznam byl silně rozvinut psanou korekcí. Nicméně základem jejich rozhovoru je skutečně hovoření, orální projev. Ona mu nejednou skočí do řeči, poznamená, namítne či zásadně nesouhlasí; ona nehraje roli ďáblova advokáta, který bystře nachází rozpory v odpovědích, nýbrž zastává pozici partnera, který se orientuje v Bibli a ve světě antické i jiné filozofie a má na věci svůj vlastní názor. Je třeba říct, že před jasností jejích námitek on nejednou ustoupí, respektive nepokračuje v názorové striktnosti, do níž se nejednou zálibně posadí. Zhruba takové je rozložení sil a pozic této pozoruhodné dvojice.
Karel Floss (neplést případně s jeho o čtrnáct let mladším bratrem Pavlem, komeniologem, profesorem na olomoucké univerzitě) náleží k těm osobnostem, které spojují, přemosťují, tedy dávají lidi dohromady; jeho biografie není rozsáhlá, k autorskému psaní si udržuje zdrženlivý postoj: „... psát jenom tehdy, když musíš. Nikdy ne jen proto, že máš povinnost něco napsat.“ Flossova autorská téměř askeze nezdá se být úplně bez následků: rozhovor se Sylvou Fischerovou má účinek upuštěného ventilu - je nadupán Flossovými názory na knihy, na autory, na témata (druhý vatikánský koncil, osobnost nynějšího papeže, soudobá teologie, otázky víry atd.; jedna oprava - kniha švýcarského filologa Emila Staigera, o níž oba debatují na str. 188 a 189, se nejmenuje Základní pojmy poezie, nýbrž Základní pojmy poetiky).
Paperback Bůh vždycky zatřese stavbou je pro Karla Flosse svého druhu testament, je mu vydáním osobního svědectví. Tím spíše, že závěrečných čtyřicet stran svazku patří ukázkám ze zápisníků, které autor započal „7. června 1981 a jsou vedeny mnoho let“, jak uvádí Fischerová, která vybírala z prvních dvou sešitů, datovaných 1981 a 1982. Záznamy svědčí o jedné z paralelních duchovních a životních strategií, které byly v Československu vedeny v časech hluboké normalizace.
O dětech či o politice nemluvíme Dialog Flosse s Fischerovou permanentně balancuje mezi disputací a životopisným ohlédnutím, což odpovídá přesvědčení o nedělitelnosti posvátného a všedního, které oba aktéři zastávají. Umazat se životem, to je to, oč tu běží, sděluje on i ona. Jsem všemi deseti pro! - a právě proto musím vyslovit, co nad tímto dialogem dvou vzdělanců postrádám, aniž by to zásadně nabourávalo tvrzení, které jsem vetknul do podtitulu recenze, totiž že jde o jedno z nejlepších, rozuměj, myšlenkově nejpodnětnějších knižních interview, která zde byla za nemálo posledních let publikována. Ve všech směrech náročný, v některých přímo akurátní Karel Floss nemůže neřešit svůj rozvod a druhé manželství, do něhož vstoupil. Uvítal bych proto, kdyby se o dilematech z toho vzešlých rozhovořil konkrétněji, ve smyslu přeskupování „hmoty“, které s sebou takový zlom nese - tedy například všedních, ale v důsledku velice důležitých věcí, s nimiž člověk za léta manželství srostl. K Flossově náznakovosti jsem nabyl ambivalentní vztah: jeho projev lze číst jako cudnost a i jako unikavost. Má pět dětí a deset vnoučat, praví záložka knihy Bůh zatřese vždycky stavbou. O potomcích je však, vyjma letmé zmínky, ticho. Zvláštní.
A nedosti na tom: v letech 1996-1998 seděl Karel Floss v senátní lavici za ČSSD. O tomto jeho angažmá, o tomto umazání se politikou, nepadne jediné slovo! Znamená to, že se tato zkušenost nepodepsala na názorech a vidění světa Karla Flosse významově ani třeba jen procentem, je to skutečnost hodná leda oné jedné věty na záložce?! Vždyť přece duch konfrontovaný s aktivním každodenním politickým provozem prochází zkouškou? Nebo ne? Kniha o tom mlčí. Rozumím Sylvě Fischerové, která rozhovor nahrávala od srpna 2006 do září 2009, že -jak to píše v úvodním slově - jednoho dne je třeba dialog utnout a „říct: Dost, končíme, dáme to do sazby“, nicméně tím otázka, proč jsou některé skutečnosti v tomhle na první pohled velice zevrubném interview naprosto pominuty, nemizí.

O knize
Bůh vždycky zatřese
stavbou
Rozhovor Sylvy
Fischerové s Karlem
Flossem
K vydání připravila Sylva
Fischerová.
Vyšehrad, Praha 2011,
272 stran, doporučená
cena 268 korun.
 Zpět na knížku "Bůh vždycky zatřese stavbou".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Ediční plán
Podzim / zima 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook