Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Malá filosofie člověka  »  Recenze ke knize Malá filosofie člověka.

Recenze ke knize Malá filosofie člověka.

Autor: Mgr. Válková Monika

V Praze dne 1.5.2011

 

 

Vítám další knihu od pana profesora Sokola, který vydal již mnoho filosofických knih, a můžeme říci, že je v současné době považován za nejznámějšího filozofa u nás, ale i ve světě.
Autor v současné době přednáší filosofii a antropologii na Fakultě humanitních studii Univerzity Karlovy v Praze, kde působil v letech 2000-2007 děkanem fakulty. Tento významný filosof a antropolog byl kandidátem na úřad prezidenta (2003), byl, vyznamenám francouzským řádem Čestné legie (2008) a přednášel na Harvardově univerzitě v USA. Během posledních let vydal několik knih, které se zabývají filosofii a antropologii člověka a společnosti ,například kniha Člověk jako osoba( 2002), velice zajímavá kniha Moc, peníze a právo( 2007) a v letošním roce vyšla kniha Etika a život.
 V loňském roce se objevila na trhu kniha (šesté rozšířené vydání), která je věnovaná nejen studentům humanitních studií, ale i lidem, kteří chtějí porozumět člověku, jeho jednání, poznávání a myšlení. Tato kniha jak jsem již uvedla je šestým rozšířeným vydáním a každé další vydání je obohacené novými přednáškami pana profesora Sokola. Motivace čtenáře si přečíst tuto knihu je velice jednoduchá, chci-li znát některé odpovědi na otázky typu: proč právě žiji já, kam směřuji já a společnost, jsem svobodný, a kde začíná a končí moje svoboda?
Kniha je rozdělena na dvě části, první část je věnována filosofickým tématům a druhá část obsahuje výklad filosofických pojmů.
První část knihy postupně zasvěcuje čtenáře do tajů filozofie, jak tento obor vznikl a dále se vyvíjel jako věda, která má své nezastupitelné místo pro ty, kteří chtějí a hledají smysl života a jsou přístupní k diskusi nad různými tématy. Autor rozvádí v knize celkem 32 témat, kdy vychází z filozofie slavných učenců ( např. Aristoteles, Platon, Akvinský a další) a ke konci kapitoly jsou vždy pokládány čtenářovi otázky, kdy autor knihy nutí čtenáře k samostatnému přemýšlení nad tématem. Pokud čtenář zcela nepochopil obsah kapitoly, může se dle položených otázek znovu vrátit k tématu. V úvodu knihy je řešena otázka filozofie jako vědy, jak vznikala a jaké má zastoupení v současnosti. Dále jsou kapitoly věnovány člověku jako osobě, která se vyvíjí a získává postupně zkušenosti, svobodu a smysl života (kapitola 2-12). Další kapitoly ( 13-16) jsou věnovány vědě a její roli v životě člověka. V kapitole (17- 31) autor řeší otázky života, zabývá se člověkem v holistickém pojetí, oblast morálky, etiky, postavení člověka ve státě, jeho uvědomění si moci a hodnot peněz. V těchto kapitolách se autor snaží retrospektivně zachytit vývoj člověka až do současnosti a pochopení lidského jednání a chování v rámci společnosti.
Kniha pana profesora Sokola je velice čtivá a poučná ve smyslu poznání vývoje lidské společnosti, sám sebe. Doporučuji k přečtení a ke studiu všem lidem, kterým není lhostejné, jak se dále bude vyvíjet naše civilizace. Pokud bude chtít čtenář více proniknout do jednotlivých témat, které autor ve své knize zmiňuje, může dle doporučení v textu vyhledat další autory. Tuto knihu doporučuji všem, kteří se chtějí více orientovat sami v sobě a ve světě druhých lidí.
 
 
Recenze
Kniha: Malá filosofie člověka, šesté přepracované vydání, nakladatelství Vyšehrad, 2010,
 
Pojem filosofie pochází z řečtiny, kdy filein znamená mít rád a sofia znamená moudrost. Filosofie v dnešním pojetí znamená racionální a kritické zkoumání světa a člověka, hledání smyslu života pomocí reflexe, diskuse , poznání a myšlení. Profesor Sokol vydal již mnoho filosofických knih a můžeme říci, že je v současné době považován za nejznámějšího filozofa u nás , ale i ve světě.
Autor v současné době přednáší filosofii a antropologii na Fakultě humanitních studii Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v letech 2000_2007 děkanem fakulty. Tento významný filosof a antropolog byl kandidátem na úřad prezidenta (2003), a byl vyznamenám francouzským řádem Čestné legie ( 2008) a přednášel na Harvardově univerzitě v USA. Během posledních let vydal několik knih, které se zabývají filosofii a antropologii člověka, společnosti například kniha Člověk jako osoba( 2002), velice zajímavá kniha Moc, peníze a právo( 2007) a v letošním roce vyšla kniha Etika a život.
 V loňském roce se objevila na trhu kniha (šesté rozšířené vydání) , která je věnovaná nejen studentům humanitních studií, ale i lidem, kteří chtějí porozumět člověku, jeho jednání, poznávání a myšlení. Tato kniha jak jsem již uvedla je šestým rozšířeným vydáním a každé další vydání je obohacené novými přednáškami pana profesora Sokola. Motivace čtenáře si přečíst tuto knihu je velice jednoduchá, chci-li znát některé odpovědi na otázky typu proč právě žiji já, kam směřuji já a společnost, jsem svobodný a kde končí moje svoboda?
Kniha je rozdělena na dvě části, první část je věnována filosofickým tématům a druhá část obsahuje výklad filosofických pojmů.
První část postupně zasvěcuje čtenáře do tajů filozofie, jak tento obor vznikl a dále se vyvíjel jako věda, která má své nezastupitelné místo pro ty, kteří chtějí a hledají smysl života a jsou přístupní k diskusi nad různými tématy. Autor rozvádí v knize celkem 32 témat, kdy vychází z filozofie slavných učenců ( např. Aristoteles, Platon, Akvinský a další) a ke konci kapitoly jsou vždy pokládány otázky čtenáři, kterého nutí autor knihy samostatně přemýšlet. Pokud čtenář zcela nepochopil obsah kapitoly, může se dle položených otázek znovu vrátit k tématu. V úvodu je řešena otázka filozofie jako vědy, jak vznikala a jaké má zastoupení v současnosti. Dále jsou kapitoly věnovány člověku jako osobě, která se vyvíjí a získává postupně zkušenosti, svobodu a smysl života ( kapitola 2-12). Další kapitoly ( 13-16) je věnována vědě a její roli v životě člověka. V kapitole (17- 31) autor řeší otázky života, zabývá se člověkem v holistickém pojetí, oblast morálky, etiky, postavení člověka ve státě, jeho uvědomění si moci a hodnot peněz. V těchto kapitolách se autor snaží retrospektivně zachytit vývoj člověka až do současnosti a pochopení lidského jednání a chování v rámci společnosti.
Kniha pana profesora Sokola je velice čtivá a poučná ve smyslu poznání vývoje lidské společnosti, sám sebe. Doporučuji k přečteni všem lidem, kterým není lhostejné ,jak se dále bude vyvíjet naše civilizace. Pokud bude chtít čtenář více proniknout do jednotlivých témat , které autor ve své knize zmiňuje, může dle doporučení v textu vyhledat další autory. Tuto knihu doporučuji všem, kteří se chtějí více orientovat sami v sobě a ve světě druhých lidí.

 Zpět na knížku "Malá filosofie člověka".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook