Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Nevystižitelný Bůh?  »  Recenze od Pavla Šímy, Živé slovo

Recenze od Pavla Šímy, Živé slovo

 

V listopadu tohoto roku vyšel další díl z edice Rozhovory nad Biblí, který přináší přepis rozhovorů Petra Vaďury z let 2004 -2010, jež vedl na vlnách Českého rozhlasu 3 Vltava, Českého rozhlasu Plzeň a Trans World Radia - Rádia 7 s biblistou Jiřím Benešem, Th.D., vedoucím katedry biblistiky na Husitské teologické fakulté UK a působícím i na Teologickém semináři CASD v Sázavě. Kdo zná Jiřího Beneše z biblické školy v Mladoticích nebo z rozhlasových pořadů, ten ví, co může od této knihy očekávat. Žádné plané úvahy, žádné mlácení prázdné slámy, ale po odborné stránce zcela fundovaný a pro zvěst Bible zaujatý výklad zajímavých a dosti často interpretačně obtížných míst Starého a Nového zákona.
Petr Vaďura v této knize předložil Jiřímu Benešovi celkem 29 textů Starého a 11 textů Nového zákona, nad kterými se rozvine rozhovor, jehož může být čtenář součástí.
Beneš je ten typ interpreta Písma, který nezůstává jen „nad" Písmem, kde se čtenář sice může dozvědět spoustu zajímavostí (o překladu daného textu, jeho kulturním a náboženském pozadí, o možných dějinách jeho vzniku, textových vrstvách apod.), které jsou velmi užitečné pro hlubší odborné studium, ale pořád by tak trochu zůstával mimo podstatu věci.
Beneš vezme čtenáře za ruku a jde s ním „do" Písma. Tedy vstupuje do uvažovaného oddílu Písma jako jeden z jeho účastníků. Nezůstává jen vnějším pozorovatelem, ale chce být tím, o němž si v biblickém textu čte, chce rozpoznat ve starodávných vyprávěních svou aktuální životní situaci. A to je skutečné umění interpretace, které se myslím Jiřímu Benešovi úspěšně daří. Kdo se tedy nechá Petrem Vaďurou a Jiřím Benešem pozvat, vstoupí do příbéhu Jonáše a Joba, setká se s ženou statečnou a bronzovým hadem, stane se vyznavačem Šema Jisrael, bude nucen si odpovédět na otázku po smyslu své zbožnosti, uvažovat o smyslu Zákona, o ospravedlnění a milosti. Nebude číst jen o někom z dávné minulosti, ale sám o sobě.
Pro notorické čtenáře Písma bude tato kniha bezpochyby dobrým impulsem k novému uvažování nad vykládanými oddíly. A pro toho, kdo se s Biblí teprve nesměle seznamuje a připadá mu třeba jako archeologická vykopávka, může být otevřenými dveřmi k tomu, co už navzdory staletím stále živě promlouvá.
 


Zpět na knížku "Nevystižitelný Bůh?".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook