Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Římané v Germánii - Text na záložce

Římané v Germánii - Text na záložce

V posledních desetiletích zaznamenala německá archeologická a historická věda, zabývající se dějinami starověku, římskými provinciemi a územím osídleným germánskými kmeny řadu význačných úspěchů. K nejvýznamnějším z nich patří bezesporu objev a následné ověřování místa převratné římsko-germánské bitvy v Teutoburském lese, jež je kladeno pod dolnosaský vrch Kalkriese u Bramsche. Mnohá závažná odhalení a výsledky zkoumání jsou postupně předkládána laické i badatelské veřejnosti v rozličných přehledných pracích zakomponovaných do širších historických souvislostí. V edici Wissen známého mnichovského nakladatelství C.H. Beck, kde vycházejí zhutnělé souhrny informací z důležitých

oblastí společenských a přírodních věd, byla v roce 2000 vydána kniha R. Wolterse Die Romer in Germanien. Woltersova publikace se tak v uvedené ediční řadě stává vhodným doplňkem k dílu vídeňského profesora H. Wolframa o Germánech (Die Germanen. München 1995). Pod pojmem Římané

v Germánii lze rozumět přítomnost římských obyvatel na celém území někdejšího barbarika, přesněji řečeno v tzv. Svobodné Germánii (Germania libera), která se rozprostírala

na sever od Rýna a Dunaje. V této útlé a s nadhledem psané knížce čtenář zajisté nalezne nejen hlavní údaje k dějinám obou římských provincií na území Germánie – Germania Inferion a Germania Superior –, výbojům, romanizaci, výstavbě pásu pohraničních opevnění limes Romanus a hospodářskému a společenskému zřízení, ale i řadu zajímavých postřehů o řemeslech a obchodu s barbary. V současné době se stále více začínají osvětlovat otázky související s příchodem Markomanů pod vedením Marobuda z Pomohaní do Čech. Právě markomanská říše za vlády krále Marobuda v prvních dvou desetiletích po Kr. dosáhla největších diplomatických, vojenských a obchodních kontaktů s porýnskými

provinciemi a s územím germánských kmenů na jih od dolního Labe. Další

pronikání západních prvků máme doloženo s nestejnoměrnou intenzitou v různých

časových fázích doby římské a časného stupně doby stěhování národů.

Eduard Droberjar

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook