Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Rozhovory nad Descartem  »  Rozhovory nad Descartem – Text na záložku

Rozhovory nad Descartem – Text na záložku

Alexandre Koyré (1892–1964), francouzský filosof a historik vědy ruského původu, vydal své půvabné Rozhovory nad Descartem (Entretiens sur Descartes) v roce 1944 v New Yorku. Jde o jedno z děl, v nichž se autor zaobírá Descartovým myšlením, jemuž ve svých historicko-filosofických zkoumáních intelektuálních podmínek vzniku novodobé filosofie a vědy věnoval přirozeně velkou pozornost. Kniha je vlastně zamyšlením nad jediným Descartovým dílem, Rozpravou o metodě, již Koyré brilantně zasazuje do širšího historického a myšlenkového rámce. Velkou pozornost věnuje Michelu Montaigneovi, čelnímu představiteli post-renesanční skepse, jehož proslulé Eseje měly v intelektuálním kontextu Francie přelomu 16. a 17. století velký vliv. V Descartově díle vidí Koyré odpověď Montaigneovi, proti němuž jsou zde formulovány zásady nového, jistého vědění, a poukazuje na universální a převratné důsledky karteziánské vědecké metody. Rozhovory nad Descartem ukazují Descarta především jako hlasatele neotřesitelné víry v lidský rozumu a pravdu. Právě apel na tyto hodnoty Koyrého text z doby druhé světové války uzavírá.

Česky dosud vyšlo jedno z nejvýznamnějších Koyrého děl Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru (Praha 2004) a dále jeho studie Mystikové, spiritualisté, alchymisté 16. století v Německu (Praha 2006).Zpět na knížku "Rozhovory nad Descartem".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook