Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Rytíři a rytířství ve středověku  »  Rytíři a rytířství ve středověku - Recenze Marka Zágory, www.stavitele-katedral.cz

Rytíři a rytířství ve středověku - Recenze Marka Zágory, www.stavitele-katedral.cz

 

Praha: Rytířství ve středověku - český překlad knihy francouzského medievisty Jeana Floriho

Francouzský medievista Jean Flori je jedním z největších odborníků zabývajících se středověkým rytířstvím a dějinami křížových výprav. V knize Rytíři a rytířství ve středověku se zabývá fenoménem rytířství v západní Evropě od dob římského císařství až do počátku století šestnáctého, ale nejvíce se věnuje období od 11. do 15. století. V období římského císařství hledá prvopočátky rytířství. Dokonce římsko-germánskou společnost označuje za "babičku našeho rytířství". Knihu rozdělil do tří částí: Politika, Válka a Ideologie.

V první části se Flori snaží osvětlit předpoklady vzniku rytířství a tím poukázat na jeho kořeny na Západě. Všímá si vývoje pojmu "rytíř", jehož význam zaznamenal během staletí znatelný posun.

V druhé části se pak věnuje rozmachu rytířstva od 11. století, sleduje vývoj rytířského boje a techniky. Několik kapitol věnoval i rytířské zbroji a nákladům, které s ní byly spjaty. Snaží se o "celkovou rekonstrukci" pohledu středověké společnosti na rytíře. Vyzvedává roli turnajů v životě středověkého rytíře. Zaobírá se rytíři ve vztahu k válce, popisuje nepsaná pravidla, která ve válce platila.

V poslední části se nejprve věnuje pohledu křesťanské církve na válku. Sleduje význam křížových výprav pro rozvoj středověkého rytířství a vznik rytířských řádů. Přibližuje i názory některých "teoretiků" rytířstva. Zabývá se rovněž obřady spjatými s rytíři, jako bylo zejména pasování. Všímá si role meče v rámci různých, zejména liturgických obřadů. Ve středověku mělo rytířstvo svou nezastupitelnou roli také v literatuře. Hovoříme přímo o rytířské literatuře, v jejímž rámci došlo k dalšímu vývoji pohledu na rytíře.

Překlad této spíše populárně naučné knihy do češtiny lze považovat za průkopnický mezník, protože se český čtenář poprvé setkává s prací, která se komplexně zabývá rytířstvím jako středověkým fenoménem, i když výhradně ve spojení se západní Evropou.

Marek Zágora, http://stavitele-katedral.cz/praha-rytirstvi-ve-stredoveku-cesky-preklad-knihy-francouzskeho-medievisty-jeana-floriho/

(autor je externím doktorandem na katedře historie Ostravské univerzity)

 Zpět na knížku "Rytíři a rytířství ve středověku".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook