Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Smysl dialogu  »  Smysl dialogu / O směřování k plnosti lidské komunikace - Text na záložce

Smysl dialogu / O směřování k plnosti lidské komunikace - Text na záložce

Jedním z významných témat filosofie 20. století se stal princip dialogu. M. Buber – a spolu s ním E. Lévinas, F. Rosenzweig, F. Ebner a další – ukázal, jak podstatný je rozdíl mezi subjektem, který se definuje neosobním vztahem Já-Ono, a tím, jenž se určuje ve vztahu k druhému jakožto osobě, jako Já-Ty.

 

Autorka se v předkládané knize nesnaží o historickou rekapitulaci tohoto myšlenkového směru. Ve své hluboké systematické analýze zkoumá nejprve dialog z hlediska jeho podmínek, ukazujíc na empirických podkladech jeho možné (fakticky nikoli ojedinělé) psychologické a vývojové překážky. Neméně závažné je předvedení dialogu jakožto setkání se skutečně „jiným“, které proměňujícím způsobem zasahuje i teoretickou oblast poznání a vědění. Toto dialogické poznávání se zároveň stává průzorem do „mysteria“, jež je u kořene dialogu samotného: nahlíží tajemství „bytí osobou“ jako podmíněné „bytím s Bohem“, ba odhaluje samu tuto nejzákladnější skutečnost, skutečnost Boha, objevitelnou jen v přesahu k jinému, v dialogickém postoji.

 

Hutně napsaná studie je nejen závažným podnětem k dalšímu promýšlení, ale skrývá v sobě i osobní výzvu.

 Zpět na knížku "Smysl dialogu".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook