Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století - Recenze v Lidových novinách

Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století - Recenze v Lidových novinách

 

Josef Forbelský

Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století

(Vyšehrad)

   Ve své poslední práci Josef Forbelský osvětlil období, které je dosud v nemilosti, pod vlivem „pokrokových“ názorů jiráskovsko-koministického střihu. Podnikl „věcný a střízlivý útok“ na zavedený mýtus, chápající španělské zásahy kolem „Bílé hory“ jako jednoznačně negativní. Pohlédl na ně z širší perspektivy a usměrnil pozornost k celoevropskému historickému rámci. Přitom v oblasti  Čech detailně sleduje běh dramatických událostí – kombinuje dobovou makrohistorii s personální mikrohistorií, v níž si všímá Španěla v císařských službách Baltasara Marradase (1560 – 1638), později vojenského guvernéra království Čech.

   Práce pokračuje v díle dlouho umlčovaných historiků Bohdana Chudoby, jenž zemřel ve španělské emigraci, a Zdeňka Kalisty, jemuž bránilo v odborné aktivitě dlouholeté vězení. Forbelský předkládá syntetický pohled, přesahující národně-konfesní hlediska. Opírá ho o archivní průzkum, který doplňuje zde ne dosud vžitou metodou překladu autocharakterizačních dokumentů, bez „převyprávění“, umožňující čtenářský prožitek.

   Forbelského krásně napsaná kniha je jedinečným dílem, nově interpretujícím evropské mocenské a kulturní konfrontace. Představuje nový historiografický trend, kombinující celostní pohled s mikrozáběry. Pohybuje se mezi náčrtem imperiálních schémat obecné povahy a jedinečností individuálních lidských osudů. Rozměr od Madridu až po Balt a od Prahy po Neapol, vyhýbající se historiografické prefabrikaci, může leckdy vzít českému čtenáři dech. Nicméně nás hodnověrně situuje do dané doby, jejího myšlení a jednání. 

Pavel Štěpánek, Lidové noviny, Orientace VI., 18.11.2006

 

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook