Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Spor o revizi Husova procesu  »  Spor o revizi Husova procesu - Text na záložce

Spor o revizi Husova procesu - Text na záložce

Nakladatelství Vyšehrad pokračuje ve vydávání základních výsledků práce odborné komise České biskupské konference pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa, která byla založena z podnětu papeže Jana Pavla II. a jejíž činnost uzavřelo sympozium pořádané na Lateránské univerzitě v Římě v prosinci roku 1999. Po zveřejnění díla Jiřího Kejře „Husův proces“ (2000) přikročilo nyní k vydání díla Jiřího Kotyka, které tematicky na Kejřův spis navazuje.

 

Na prvních stránkách knihy autor poukazuje na to, jak ve vlastenecky vzníceném ovzduší české společnosti 19. století tíživě působila skutečnost mučednické smrti M. Jana Husa, stojícího u kořene hnutí, jež v obecně přijímané koncepci českých dějin Františka Palackého vstupovalo jako nejvyšší vzepětí českého národa v jeho minulosti vůbec. Protože velká většina národa stále ještě náležela ke katolictví, přirozeně vznikaly snahy vztah českého národa a církve nějak zlepšit, a to třeba pokusem o revizi Husova procesu. Celý problém uvedl do pohybu svým článkem profesor dějin na pražské univerzitě Josef Kalousek a na jeho vývoji se podíleli mnozí další historikové protestantští, katoličtí i liberální, Češi, Němci, Poláci a dokonce i belgický benediktin P. de Vooght, jehož vystoupení vzbudilo zvláště velkou pozornost. Studium vývoje diskuse poskytlo Jiřímu Kotykovi vhled do působení politických, náboženských i národnostních vlivů na postup historického bádání. Autorův výklad vrcholí rozborem lateránského symposia v prosinci 1999. Zde se za souhlasu jak katolíků tak protestantů dospělo k závěru, že Jana Husa si nemůže plně přisvojovat žádná církev, že náleží celému národu jako jeho velká dějinná osobnost.

 Zpět na knížku "Spor o revizi Husova procesu".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook