Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Svět islámu  »  Svět islámu / Dějiny a kultura - Text na záložce

Svět islámu / Dějiny a kultura - Text na záložce

Jeden ze zakladatelů české orientalistiky univ. prof. dr. Felix Tauer, DrSc., (1893 až 1981) shrnul v obsáhlém, až posmrtně vydaném díle Svět islámu – dějiny a kultura výsledky celoživotního bádání o dějinách Předního východu a přilehlých oblastí. Počíná výkladem o Arábii před Muhammadovým vystoupením, bez idealizace, ale s respektem k síle osobnosti líčí život Proroka a pokračuje přes rozbor vzestupu a rozkladu arabské říše za Ummajovců a Abbásovců, dějin Pyrenejského poloostrova pod vládou muslimů, říše Seldžuků, šíitského Íránu, vítězného tažení Timurova až k historii poslední velké muslimské říše – osmanského Turecka. Obrazem jeho úpadku a posléze i pádu na konci I. světové války kniha končí. Spolu s výkladem politických dějin autor sleduje podrobně i kulturní vývoj islámské společnosti, a to po všech jeho stránkách. S velkou zasvěceností uvádí do problematiky islámského náboženství, formování jeho věrouky i kacířských proudů, značnou pozornost věnuje arabské vědě a filozofii, jejichž podněty tolik znamenaly pro myšlení středověké Evropy, arabskému a perskému básnictví i islámské architektuře a řemeslům. Tauerovo dílo je plodem nejen velkého poznání, ale i sympatie ke světu, jenž naše předky poutal od středověku a který si svou tajemnou přitažlivost uchoval pro nás podnes. Proto se autorovi podařilo podat nejen vyvážený obraz základních rysů vývoje této oblasti, ale i živě evokovat prostředí dvorů chalífů a sultánů, v desítkách mistrných portrétů přiblížit podoby dávných vládců, vojevůdců, proroků i básníků a poskytnout tak čtenáři spolu s poučením i působivý zážitek estetický. Knihu doprovází obrazová příloha.

 Zpět na knížku "Svět islámu".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook