Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Svobodný řád  »  Svobodný řád - Leták členům ČMA

Svobodný řád - Leták členům ČMA

Česká manažerská asociace

Czech management association

ČMA patronem nové knihy o umění si vládnout:
Právě vyšla kniha profesora Ing. Luďka Rychetníka, CSc.
Svobodný řád - Úvod do umění si vládnout
Aktuálně a symbolicky, dva dny před volbami do senátu a krajských zastupitelstev,
představil profesor, Ing. Luděk Rychetník, CSc. manažerské obci svoji novou knihu
SVOBODNÝ ŘÁD neboli Úvod do umění si vládnout. Své aktuální dílo z oblasti politologie
uvedl s nádechem genia loci – neboť se tak stalo 10. 10. 2012 přímo na půdě Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR – pod záštitou předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu, doc. RNDr. Anny Punové, PhD., MBA, s patronací České
manažerské asociace a Společnosti pro etiku v ekonomice.Ing. Pavel Kafka, prezident ČMA,

v úvodním slově zdůraznil: „Jsem rád, že se můžeme

společně věnovat tématu Svobodný řád – umění si vládnout. Ten konflikt svobody a řádu
je denním konfliktem každého manažera. On totiž ze své pozice musí zajistit tolik řádu,
aby organizace fungovala a takové maximum svobody, aby v organizaci zůstal kreativní
duch a iniciativa. Výše zmiňované se stává největší konkurenční výhodou v dnešním
konkurenčním světě. Nekvalita českého institucionálního prostředí – absence řádu - je
pak největším balvanem v konkurenceschopnosti. Business je denně konfrontován
s jinými kulturami – a to je alfou a omegou úspěchu. Politika, na rozdíl od businessu, je
nesnášenlivá. Světu stále chybí průřezová, oborová svorka v komunikaci. Vítám další
příspěvek v umění, jak si vládnout,“ uzavřel P. Kafka a předal slovo autorovi knihy.
Hned v úvodu položil profesor L. Rychetník, který dnes působí na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy a využívá bohaté zkušenosti ze svého angažmá ve Velké Británii,
publiku několik otázek.
Jak to, že Češi selhávají ve veřejném životě? Jaké jsou vnitřní příčiny vratkosti
našeho státu, proč se opakují selhání našich politických elit tváří v tvář
kritickým situacím 20. století? Proč trpíme „národní nesamozřejmostí“ Kdo je
viník? Kdo vlastně pečuje o český stát? Kdo vytváří řád? Co můžeme my,
občané, dělat s nízkou úrovní politiky a správy veřejné?
Jednotlivé kapitoly knihy naznačují čtenářům odpovědi na tyto a další otázky. V nich se
profesor Rychetník opírá o výzkum provedený ve více než sto padesáti zemích světa a
zohledňuje úroveň řádu a svobody v nich. Svoboda totiž vždy souvisí s řádem, právě
země s tradicí pevného a spravedlivého řádu se těší největší svobodě a stabilitě.
Úspěšnost fungování pravidel podmiňuje úspěšnost dané společnosti a kvalitu života v ní.
„Demokracie“, zdůraznil profesor Rychetník „stojí a padá s důvěrou občanů v politické
elity a ve férovost politického procesu. Stát musí chránit občany před zvůlí mocných,
musí zajišťovat spravedlnost, chránit před ohrožením zvenčí a vytvářet dobrou vnitřní
infrastrukturu - ve školství, dopravě, veřejné správě, financích, sociálním a zdravotním
zabezpečení občanů. Pokud to není zajištěno, ohrožuje to stabilitu státu,“ zdůraznil.
„Řada občanů i politiků u nás nerozumí otázce Kdo pečuje o český stát,“ rozvedl další
problém prof. Rychetník. „Naše svoboda závisí na pevnosti spravedlivého řádu. Čím více
je řád oslaben např. korupcí, tím více upadáme do chaosu.“ Mezinárodní srovnání ve 151
státech v roce 2006 a pak i v roce 2009 rozdělily jednotlivé země světa do žebříčku
občanských svobod podle dvou dimenzí – Indexu vnímané korupce a podle známek
občanských svobod, rozdělené do 7 úrovní. „My jsme asi tak v půli pevnosti řádu,“
zhodnotil profesor Rychetník a doplnil: „Tedy, dobrý řád. Ale nejpevnější řád – liberální
demokracie – prezentují severské země jako je Finsko, Island, Norsko, Dánsko a pak
také Švýcarsko – tyto země jsou také nejvyspělejší z hlediska životní úrovně. Nejhorší
v žebříčku jsou postdiktátorské řády. Prostřední oblast tvoří muslimské státy – některé
jsou dokonce lepší než my. A osobité – Singapur, Hongkong a Japonsko – to jsou
polosvobodné konfuciánské země – mají i přesto poctivou vládu. Shrnuji tedy - svoboda
závisí na tom, jaký máme řád. Řád vytváří celá společnost – jak myslí a jak se chová. A
my se chováme podle toho, čemu vnitřně věříme – je to věc občanské a politické kultury.
Má to i dopad na konkurenceschopnost. V inovaci, sofistikaci a ve výrobě je Česká
republika na 30. místě, v hodnocení veřejných institucí jsme na 82. místě – a to je ten
Ing. Kafkou zmiňovaný balvan konkurenceschopnosti,“ uzavřel profesor Rychetník.
V diskuzi zazněla otázka - Budeme kultivovat řád? Umíme to? Profesor Rychetník
odpověděl: „Český stát a česká společnost se nachází v nestabilní zóně Evropy. Otevírají
se před námi dvě cesty: sklouznutí do oblasti chaosu a zvůle, nebo cesta cílevědomé
kultivace řádu. Je to obtížná cesta, která ale vede ke skutečně demokratickým a
stabilním systémům.“
Kniha vyšla v nakladatelství Vyšehrad v roce 2012.Zpět na knížku "Svobodný řád".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Ediční plán
Jaro / léto 2019

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook