Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Svobodný řád  »  Svobodný řád - Text na záložce

Svobodný řád - Text na záložce

Co můžeme my, občané, dělat s nízkou úrovní politiky jako správy věcí veřejných v naší zemi? Jaké jsou vnitřní příčiny trvalé vratkosti našeho státu, opakujících se selhání politických elit tváří v tvář kritickým situacím během 20. století, a naší „národní nesamozřejmosti“? Autor, ekonom působící dnes na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, s bohatými zkušenostmi života a působení ve Velké Británii, se zaměřuje na klíčovou otázku organizace a fungování společnosti – otázku řádu. Právě míra fungování pravidel podmiňuje celkovou úspěšnost dané společnosti a kvalitu života v ní.

Autor se ve svých analýzách opírá mimo jiné o výzkum provedený ve více než sto padesáti zemích světa a zohledňující úroveň řádu a svobody v nich. Svoboda souvisí s řádem, právě země s tradicí pevného a spravedlivého řádu (jako země skandinávské) se těší největší svobodě a stabilitě. Český stát a česká společnost se nachází na nestabilní periferii Evropy. Otevírají se před námi dvě cesty: sklouznutí do oblasti chaosu a zvůle, nebo cesta cílevědomé kultivace řádu, cesta obtížná, která ale vede ke skutečně demokratickým a stabilním systémům. Pevným přesvědčením autora je, že dobrá vláda usilující o společné dobro je možná. Cestou k tomu, byť náročnou, je stát se aktivními, odpovědnými občany a „zdola“ příspívat vlastním příkladem k prosazování vhodných vzorců chování.Zpět na knížku "Svobodný řád".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook