Zobrazit PC verzi
Právě se nacházíte zde:  »  ivysehrad.cz  »  Tvář baroka  »  Tvář baroka - Text na záložce

Tvář baroka - Text na záložce

Soubor úvah vynikajícího českého ­historika Zdeňka Kalisty o duchovním pozadí barokní doby, jehož vydání se autor již nedočkal. „Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí“, jak zní podtitul této knihy, nevznikaly snadno. Ve svých pětasedmdesáti letech ­Kalista začal ná­hle ztrácet zrak, což mu znemožnilo dále pracovat na odborných knihách a edicích textů. A tak naslepo, závislý na pomoci své ženy a přátel, vyťukával na psacím stroji své úvahy o barokní epoše. ­Historické prameny mu byly nedostupné a jediným zdrojem, z něhož mohl čerpat při promýšlení svého celoživotního ­tématu, byla jeho obdivuhodná paměť. Baroko a jeho duchovní rozměr zaměstnávalo Kalistu už od třicátých let 20. století, ale teprve v Tváři baroka nabývají jeho úvahy působivě emotiv­ního, osobního rázu. Kalista rozvažuje o tom, proč jeho badatelský zájem spočinul právě v této oblasti, a dochází k tomu, že „bude třeba sestoupit opravdu ke kořenům věci a odpovědět především na otázku, co vlastně barok je, jaké momenty určují psychiku barokního člověka a jaké rysy vytvářejí duchový charakter této doby.“ Uvědomuje si, že základ jeho vnitřního spříznění s barokem leží v principech, které utvářely jak charakter doby, tak jeho samého – tedy nikoliv v činitelích vnějších, nýbrž v osudových danostech hlubinného rázu. A onou osudovou ­daností je Kalistovi snaha poznat Boha skrze tento svět – a zastihnout v přirozeném nepřirozené.Zpět na knížku "Tvář baroka".

Staňte se fanouškem

Facebook

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Ediční plán
Podzim / zima 2018

Literatura s názorem / sborník

Literatura s názorem / sborník

Nakladatelství Vyšehrad
Nakladatelství Vyšehrad
na sociálních sítích
Facebook